Manisa Haberleri

ERÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ AB PROJESİ ALDI

Haber 03.07.2013 09:53 Çarşamba
Erciyes Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı, ortakları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi ile merkezi Hollanda’da bulunan EUROCLIO’nun yer aldığı “TRAINING PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS EDUCATION” (SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI KONUSUNDA EĞİTİMİ) adlı proje Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından kabul edilmiş ve sözleşmesi imzalandı.
Avrupa Birliği tarafından yaklaşık yüzde 90’ı hibe olarak karşılanacak olan projenin koordinatörlüğünü Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztürk yapıyor. Projede ERÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi ve EUROCLIO’dan öğretim üyeleri ve uzmanlar görev alacak.
Proje kapsamında Kayseri ve Trabzon’daki sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği programından mezun olacak öğretmen adaylarına insan hakları ve demokrasi konusunda eğitim verilecek. Yapılacak eğitim çalışmaları, seminer ve konferanslar ile öğretmen ve öğretmen adaylarının temel insan haklarının tanımı, çerçevesi ve korunması ile demokratik değerlerin neler olduğu, nasıl uygulanacağı, sorunların çözülmesi ve demokrasinin bir yaşam biçimine dönüştürülmesi konularının ilkokul öğrencilerine nasıl anlatılabileceği hususunda pedagojik destek sağlanacak. Proje süresince yapılacak çalışmalar, hazırlanacak web sitesi ile geniş kesimlere duyurulacak. Ayrıca hazırlanacak akademik bir kitap ile elde edilen sonuçlar eğitim ve bilim dünyasının istifadesine sunulacak. Proje çalışmalarının on sekiz ayda tamamlanması planlanıyor.