Manisa Haberleri

KARABÜK KENT ARŞİVİ KURULMASI

Haber 04.07.2013 14:51 Perşembe
Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Karabük Kent Arşivi için vatandaşlardan destek istedi.
Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi’nde kurulması planlanan Karabük Kent Arşivi için varsa vatandaşlarda Karabük ile ilgili fotoğraf, sürekli yayın, kitap gibi eserlerden fazla veya atıl durumdakilerin Kütüphaneye bağışlanması çağrısında bulundu. Şahin, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2012/07 sayılı Genelgesinde; ‘Özellikle yerel kültür mirasını korumak, kullanıma sunmak ve hizmet verilen bölgenin yerel belleğini oluşturmak amacıyla İl Halk Kütüphanelerinde ‘Kent Arşivi’ oluşturulur. Diğer Kütüphanelerde ise olanaklar dahilinde Kent Arşivi kurulabilir. Kent Arşivleri için; bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşları, yerel araştırmacılar, belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşları, diğer kütüphane ve bilgi merkezleri ile işbirliği yapılır. Kent Arşivleri için aşağıdaki materyal ürünlerinden derme oluşturulur. Bölgede yetişmiş yazarların hem kendi eserleri hem de onlar hakkında yazılmış eserler, basımlar, yazarlara ait kalem, daktilo, vb. araç gereçler, çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu uyarınca İl Halk Kütüphanesine gönderilen yerel ve bölgesel gazeteler, yerel kültürel mirası yansıtan her türlü belge, fotoğraf, harita, yıllık vb. Arşiv malzemesi, şarkı, efsane, masal, atasözü, mani, deyim gibi sözlü gelenek ve anlatımlar ile geleneksel şenlikler, yerel gösteri sanatları, düğünler, yemekler, el sanatları gibi somut olmayan kültürel mirasa ilişkin dijital materyal, kütüphanenin bulunduğu bölgenin edebi, tarihi, sanatsal, kültürel, turistik vb. Özelliklerini yansıtan kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal gibi bilgi kaynakları.’ denilmektedir. Bu çerçevede; yukarıda özellikleri belirtilen eserlerden fazla ve atıl durumda bulunan nüshaların, ilimiz Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne bağışta bulunulması, İlimiz Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi bünyesinde kurulması planlanan ‘Karabük Kent Arşivi’ dermesinin zenginleşmesi ve ilimiz kültürel hayatına kazandırılması amaçlanmaktadır” dedi.