Manisa Haberleri

EN FAZLA MOBBİNG ÖZEL SEKTÖRDE

Haber 05.07.2013 14:58 Cuma

Manisa İş-Kur Müdürü Yüksel Uçar 19 Mart 2011 ile 19 Mart 2013 tarihleri arasındaki iki yılık süreçte 'Alo 170’e toplam 5 bin 890 adet işyerinde psikolojik taciz başvurusu yapıldığını belirterek, bunların yüzde 67’sinin özel sektör, yüzde 33’ünün ise kamu sektöründe çalışanları olduğunu söyledi.

\r\n


\r\nManisa İş-Kur Müdürü Yüksel Uçar, 'mobbing' ve 'mobbing'e uğrayanların nerelere başvuru yapabileceği konusunda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 'Mobbing'i tanımlayan Uçar, "İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür. İşyerinde karşılaşılan her türlü olumsuz davranış psikolojik taciz olarak algılanmamalıdır. Sözgelimi; farklı hukuki nitelik ve sonuçlar içerdiğinden fiziksel şiddet, cinsel taciz ve/veya hakaret niteliğindeki davranışlar, tek seferlik ya da birden çok tekrarlansa bile strese ve doğal iş yoğunluğuna bağlanabilecek süreklilik arz etmeyen olumsuz tutum, davranış, tartışma ve çekişmeler, işyeri dışında gerçekleşen tutum ve davranışlar ile benzeri uyuşmazlıklar işyerlerinde psikolojik taciz olarak değerlendirilmez." dedi.

\r\n


\r\nTÜRKİYE'DE 'MOBBİNG'
\r\nMobbing ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 19 Mart 2011 ile 19 Mart 2013 tarihleri arasında Alo 170 hattına yapılan başvurular kapsamında yaptığı çalışmalardan bahseden Uçar, "İki yıllık süreçte Alo 170’e toplam 5 bin 890 adet işyerinde psikolojik taciz başvurusu yapılmıştır. Başvuru sahiplerinin yüzde 67’si özel sektörde, yüzde 33’ü ise kamu sektöründe çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte özel sektör de çalıştığını ifade edenlerin yüzde 58’i erkeklerden, yüzde 42’si kadınlardan; kamu sektöründe çalıştığını ifade edenlerin ise yüzde 51’i kadınlardan ve yüzde 49’u erkeklerden oluşmaktadır. Yine işyerinde psikolojik taciz mağduru olduklarını ileri sürenlerin , sektörlere göre eğitim durumu incelendiğinde; Özel sektörde yüzde 37,80 oranı ile lise mezunları ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 29 oranı ile ilköğretim mezunları izlemekte ve en düşük oran yüzde 4,84 ile yüksek lisans mezunlarında gerçekleşmektedir. Kamu sektöründe ise mağdur olduklarını ileri süren başvuru sahiplerinin yüzde 40’ı lisans mezunlarından, yüzde 24,52’si yüksek lisans mezunlarından oluşmakta, ön lisans mezunları ise yüzde 4,84 oranı ile son sırada yer almaktadır. Şikayet konularına göre işyerinde psikolojik taciz başvurularında; yüzde 20,20 oranı ile istifaya zorlanma, yüzde 14,84 oranı ile hakaret ve yüzde 14,17 oranı ile kötü muameleye maruz kalma ilk 3 sırada yer alırken; son sırada yer alan fiziksel şiddet konulu başvuruların oranı yüzde 1,67 seviyesinde kalmıştır." şeklinde konuştu.

\r\n


\r\n"BAŞVURU YAPMAKTAN ÇEKİNİYORLAR"
\r\nPek çok vatandaşın başvuru yaparken bazı endişeler taşıdığını da sözlerine ekleyen Uçar, "İnsanlar nereye başvuru yapabileceğini bilmiyor. İnsanlar şikayet etmekten çekiniyor. Teşhir edileceğini düşünüyor. Ancak burada kimlikleri kesinlikle saklı tutuluyor." dedi.