Manisa Haberleri

CUMHURBAŞKANI GÜL, YARGI HİZMETLERİ KANUNUNU ONAYLADI

Haber 06.07.2013 15:31 Cumartesi
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yargı Hizmetleri Kanunu'nu onayladı. Kanuna göre, yargı mensupları 20 Temmuz ile 31 Ağustos arasında çalışmayacak.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Gül, 6494 sayılı "Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.
Kanuna göre barışta Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Danıştay daireleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu ve Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri, ceza işlerini gören makam ve mahkemeler, her yıl 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmalarına ara verecek. Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daireleri de aynı tarihlerde mesai yapmayacak. Bu mahkemelerin çalışmaları 1 Eylül'de başlayacak.
Danıştay ve Yargıtay üyesi seçilebilmek için hakimlik ve savcılık mesleğinde en az 20 yıl çalışma şartı aranacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Danıştay Başkanlık Kurulu üyelerinin seçimi ve çalışma usulü yeniden düzenlenecek. Danıştay Başkanı, Danıştay'ın genel işleyişinden sorumlu olacak, kuruluşun düzenli çalışmasını sağlayacak.
Adli tatilden yararlanmayan daire başkan ve üyeleri, Cumhuriyet savcıları ve tetkik hakimleri, askeri yüksek idare mahkemesi üyeleri, yılın diğer dönemlerinde yol süresi dahil adli ara verme süresi kadar izin kullanabilecek. Hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca yaptırılacak. Noterlik büroları, işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yasa hükümlerinden muaf olacak. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri personelinin hizmet öncesi eğitimin süresi 5 aydan az olamayacak. Hizmet öncesi eğitime alınanlar, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılacak. Bu kişilerin eş ve çocuklarıyla bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları da genel sağlık sigortasından yararlandırılacak. Kurum, kurul ve kuruluşların, heyet halinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmeleri ve hükümlülerle görüşebilmeleri Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi olacak. Bilimsel araştırma yapanlar ile görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanacak.
İkinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü halinde, tutukluya, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde kovuşturmayı yürüten hakim veya mahkeme tarafından, soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla, dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında iki güne kadar cenazeye katılması için izin verilebilecek.