Manisa Haberleri

Konser ve festival gibi açık hava faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapıldı

Haber 02.01.2023 17:13 Pazartesi
Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeye göre, geçici süre ve sınırlı zamanda yapılan konser, festival gibi açık hava faaliyetleri 10.00-01.00 saatleri arasında en fazla peş peşe 5 gün düzenlenebilecek. 5 günü aşan faaliyetlerde ise Müzik Yayın İzin Belgesi alınması gerekecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ’Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ çerçevesinde, çevresel gürültünün kontrolü ve yönetimine ilişkin uygulamalar belirlendi. Buna göre müzik yayını yapan iş yerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenleme yapılarak, Müzik Yayın İzin Belgesi’ne ilişkin iş ve işlemlere yönelik usul ile esaslar hazırlandı.
Bakanlık açıklamasında ’Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ ile ilgili detaylar şu şekilde sıralandı:
’Müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçları çerçevesinde, müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçları için; varsa iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, varsa turizm işletme belgesi, vergi levhası örnekleri, imza sirküsü veya vekaletname ile akustik rapor gibi bilgiler ve müzik yayın izni başvuru dilekçesi il müdürlüğüne teslim edilecek. Bununla birlikte Çevresel Gürültü Mevzuatı hükümlerine uyulacağı ve gerekmesi halinde ilave gürültü kontrol tedbirlerinin alınacağı konusunda hazırlanan taahhütnamenin de il müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.’
Öte yandan, Bakanlıktan yeterlik belgesi almış firmalar tarafından basılı ve elektronik ortamda hazırlanan akustik raporun bir nüshasının, denetimlerde ibraz edilmek üzere iş yerlerinde ve deniz araçlarında muhafaza edilmesi ve Bakanlıkça belirlenen web uygulamasına yüklenmesi şartı getirildi.
Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerin gerektiğinde sahada inceleme ve değerlendirme çalışmaları eşliğinde il müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi yapılacak.

Müzik yayınlarının izni il müdürlüğü tarafından verilecek
Müzik yayınlarının izni konusunda; raporun uygun bulunması halinde, başvuru sahibine uygunluğun bildirilmesi, Müzik Yayın İzin Belgesi ücretinin döner sermaye hesabına yatırılması ve il müdürlüğü tarafından ’Müzik Yayın İzin Belgesi’nin verilmesi gerekiyor. Uygun bulunmaması halinde ise başvuru dosyasının gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine iade edilmesi ve gerekçede belirtilen uygunsuzlukların giderilmesini müteakip tekrar başvuru yapılabileceği belirtildi.

Müzik Yayın İzin Belgesi’nin geçerlilik süresi 3 yıl
Müzik Yayın İzin Belgesi’nin geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin sona ermesinden en az 6 ay önce müzik yayın izninin yenilenmesi için başvuru yapılması gerekiyor. Müzik yayın iznine tabi olmayan; kuaför, market, kahvehane, spor salonu, pastane gibi iş yerleri, çevresel gürültü oluşturmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürebilecekler. Aynı takvim yılı içinde 3 defa yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde, il müdürlüğü tarafından müzik yayın izni iptal edilecek, bu iş yerleri ve deniz araçları, ancak 2 takvim yılından sonra müzik yayın izni için başvuruda bulunabilecek.
Müzik yayını yapan iş yerlerinden kaynaklanan ve hava yoluyla yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan veya bitişik duvarlar aracılığıyla kullanımlara iletilen gürültü düzeyi ile ilgili olarak çevresel gürültü ölçüm metotlarının nasıl uygulanacağı belirlendi.

Açık hava faaliyetleri 10.00-01.00 saatleri arasında, en fazla peş peşe 5 gün düzenlenebilecek
Açık hava faaliyetleri; 10.00-01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde, Mahalli Çevre Kurulu’nca belirlenen alanlarda 5 gün düzenlenebilecektir. 5 günü aşan faaliyetler için ise Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği il müdürlüğünden Müzik Yayın İzin Belgesi alınarak faaliyetlere devam edilebilecek. Bu tür etkinlikler için yıllık azami etkinlik sayısı ile bu etkinliklere izin verilen alanlar için stratejik gürültü haritalarının dikkate alınarak, il mahalli çevre kurulunda şikayete konu olmayacak şekilde belirlenmesi konularına ilişkin idari ve teknik hususlar belirlendi.