Manisa Haberleri

KTO BAŞKANI HİÇYILMAZ, DIŞ TİCARETİ DEĞERLENDİRDİ

Haber 03.02.2014 08:58 Pazartesi
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, açıklanan dış ticaret verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hiçyılmaz, ''AB'ye ihracatın artması, olumlu bir gelişme'' dedi.
Hiçyılmaz, yaptığı açıklamada, ''2013 yılının son dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Aralık 2013’de ihracat yüzde 4,9 arttı ve 13 milyar 220 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 16,7 yükseldi ve 23 milyar 137 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu gerçekleşmeler neticesinde Aralık ayında dış ticaret açığı 2012 yılının Aralık ayına göre yüzde 37,3 arttı ve 9 milyar 917 milyon dolar oldu. Sonuçta Aralık 2013’te ihracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Aralık ayında yüzde 63,6 iken, 2013 Aralık ayında yüzde 57,1’e düştü'' ifadelerini kullandı.
2013 yılı dış ticaret açısından parlak bir yıl olmadığını kaydeden Hiçyılmaz, şöyle devam etti:
''2013 yılında dış ticaretteki gerçekleşmeleri şöyle özetlemek mümkün;
- 2013 yılında ihracat 2012 yılına göre binde 4 oranında azaldı ve 152 milyar 462 milyon dolardan, 151 milyar 869 milyon dolara geriledi.
- İthalat ise geçen yıla göre yüzde 6,4 oranında arttı ve 236 milyar 545 milyon dolardan 251 milyar 650 milyon dolara yükseldi.
- Dış ticaret açığı ise (yani İhracat-ithalat) yüzde 18,7 oranında arttı ve 2012 yılında 84 milyar 83 milyon dolar iken, 2013 yılında 99 milyar 782 milyon dolara yükseldi.
- Bu gerçekleşmeler sonrasında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2012 yılındaki yüzde 64,5’in altına düştü, ve 2013 yılında yüzde 60,3’e geriledi.
Ayrıca 2013 yılı dış ticaret hacmindeki artış (yani ihracat ve ithalatın toplamı) sadece yüzde 3,7'de kaldı.
Dış ticaret hacmi önemli, çünkü Türkiye olarak 1980 yılından bu yana ihracata yönelik büyümeyi hedefleyen bir ülkeyiz.
- 2013 yılında en fazla ihracat yaptığımız fasıl motorlu kara taşıtları fasılı oldu. 2013 yılında bu fasıldan yaptığımız ihracat 2012 yılına göre %12,3 arttı ve 15 milyar 148 milyon dolar oldu. Bu fasıldan yaptığımız ithalat ise 2013 yılında 2012’ye göre %15,8 arttı ve 16 milyar 808 milyon dolar oldu.
Yani 2013 yılında en fazla ihracat yaptığımız fasılda bile net ithalatçı (İhracat-ithalat) olduk ve 1 milyar 660 milyon dolarlık net ithalat yapmış duruma düştük.
- Türkiye tarım sektöründe de net ithalatçı konumda. 2013 yılı ihracatı 5 milyar 657 milyon dolar, ithalat 7 milyar 716 milyon dolar oldu. Bu fasıldaolumlu olan nokta ihracattaki artış oranının ithalattaki artış oranını aşmasıdır. 2013 yılında tarım sektöründe ihracat yüzde 9,0, ithalatın yüzde 3,6 arttı.
- 2013 yılında oransal olarak en fazla artan ithalat kalemi altın oldu. Altın ve değerli madenler faslından yapılan ithalat 2012 yılına göre yüzde 90,2 arttı ve 8 milyar 529 milyon dolardan, 16 milyar 225 milyon dolara yükseldi. İthalattaki bu artışa karşın, bu fasıldan yapılan ihracat ciddi oranda azaldı. İhracat 2013 yılında 2012 yılına göre yüzde 57,2 oranında düştü ve 16 milyar 325 milyon dolardan, 6 milyar 978 milyon dolara geriledi.
- Bu gerçekleşmeler aynı zamanda 2013 yılı cari açığındaki sapmanın da ana kaynaklarından birisi oldu.
- Ülke gruplarına göre ihracatta Avrupa Birliği’nin (AB) payı arttı, 2012 yılında yüzde 39,9 olan oran, yüzde 6,2’lik artışla yüzde 41,5’e yükseldi. Ülke gruplarına göre en yüksek ihracat düşüşü ise yaşanan Arap Baharının bir sonucu olarak 2013 yılında 2012 yılına göre yüzde 16,1 oranında düştü ve bu ülkelerin toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 27,8’den, yüzde 23,4’e geriledi.
- AB’ye ihracatın artması olumlu bir gelişme. Çünkü AB krizden çıkıyor ve yeniden istikrara kavuşuyor, Türkiye açısından AB stratejik bir Pazar, bundan dolayı ihracattaki artışın üst noktalara çıkması için ek çaba gösterilmeli.
Ülkemizde Gezi Parkı olaylarıyla başlayan dış mihrakların etkisi ve 17 Aralık süreciyle devam eden olumsuz gelişmelerin etkisiyle ve ABD Merkez Bankasının dünya piyasasına sürdüğü aylık dolar miktarındaki azalmanın da etkisiyle (85 milyar dolardan 65 milyar dolara düştü) döviz kurları beklenmedik şekilde yükselmiştir. Olumsuzluk olarak addedilmesine rağmen bu durumun ihracatımızın artmasına ve bu vesile ile hem dış ticaret açığımızın azalmasına ve hem de cari açığımızın azalmasına vesile olabileceğini ümit etmekteyim. Kayseri Ticaret Odası olarak bizim de, ihracatımızın artırılması bakımından üyelerimiz nezdinde faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırıp 2023 hedeflerine katkı koymamız gerekecektir.''