Manisa Haberleri

UŞAK’DA DÜNYA KANSER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Haber 05.02.2014 12:27 Çarşamba
Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yayınladığı basın bülteni ile kansere karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekti.
Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Uşak Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Onur Cengiz günün anlamına uygun olarak sindirim sistemi kanserleri hakkında açıklamada bulundu. Cengiz, kanserin kötü huylu şekli olup uygun biçimde tedavi edilmediğinde kaçınılmaz şekilde ölümle sonuçlanan, modern çağın vebası olduğunu belirtti. Sindirim sistemi kanserlerini bulunduğu organa göre sıralayan Cengiz şöyle devam etti; “özofagus (yemek borusu), mide, ince barsak, pankreas, karaciğer, safra kesesi ve safra yolları ile kolon (kalın barsak) kanseri olarak gruplayabiliriz. Görülme sıklıkları ve ülkemiz açısından önemine göre ilk üç sırada mide, kolon ve karaciğer kanserlerinin önemli oranda halk sağlığı problemi olduğu bilinmektedir.
GASTROENTEROLOJİ VE SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNİN ERKEN TANISININ ÖNEMİ
Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Onur Cengiz; “Kelime olarak bakıldığında Gastro (Mide), Entero (Barsak) ve loji (Bilimi) olarak açıklanabilecek Gastroenteroloji isimden de anlaşılabileceği üzere Mide ve Barsak hastalıkları üzerine özelleşmiş ayrı bir bilim dalıdır. Hastanemizde Gastroenteroloji adına kanser tanısı için gerekli olan Endoskopi ve Kolonoskopi tetkikleri bu konuda özel eğitim almış olan Gastroenteroloji Uzmanı tarafından gerçekleştirilmektedir. 50 yaş üzerindeki bireylerde tamamen sağlıklı olunsa bile endoskopik ve kolonoskopik incelemelerin gerekliliği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilmekte ve önerilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yukarıda sayılan belirtilerin oluşması beklenmeden ailesinde sindirim sistemi kanseri öyküsü olan veya 50 yaşın üzerinde olan bireylerin Gastroenteroloji polikliniğimize başvurması gerekliliğidir” dedi.