Manisa Haberleri

Kategorilerimiz x-menu

Şehirlerimiz x-menu

Manisa İlçeleri x-menu

Dünya Şehirleri x-menu

Kurumsal x-menu

’CHIBROFAM’PROJESİNİN İNGİLTERE’DEKİ ETKİNLİKLERİ TAMAMLADI

Haber 07.04.2013 16:28 Pazar
Türk Ulusal Ajansı tarafından yürütülen ve AB Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo Da Vinci Ortaklık Projeleri kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından hibe desteği verilen “CHIBROFAM: Mesleki Eğitim Alanındaki Parçalanmış Aile Çocuklarının Farkındalığını Artırma“ adlı projenin ikinci çalışma toplantısı İngiltere’de yapıldı.
Toplantı, Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin koordinatörlüğünde, yerel ortaklar Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Karadeniz Ereğli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve yurtdışı ortaklar İspanya(San Viator School), İngiltere(Consilium Development and Training Ltd.) ve Yunanistan(The 2nd Vocational Schools Laboratory Center of Volos) katılımları ile İngiltere’nin Great Malvern şehrinde gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen proje çalışma etkinliklerine, Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinden Okul Müdürü Burhan Koyu, İngilizce Dersi Öğretmeni ve Proje İrtibat Kişisi Serpil Adıgözel, Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretmeni Ali Gökdemir, İngilizce Dersi Öğretmeni Sevtap Güllüdağ Tatlısu ve Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretmeni Necla Karaarslan Atan, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necmi Abay ve Genel Sekreter Renda Okay, Kdz. Ereğli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden Kurum Müdür Vekili Nejdet Kocaman ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Güner Yiğit katıldı.
15 Mart 2013 tarihinde Pioneer Centre eğitim merkezinde gerçekleştirilen çalışma toplantısında, tüm katılımcıların oylamasıyla, koordinatör okul Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin hazırlamış olduğu logo çalışması, Chibrofam projesinin logosu olarak seçildi. Çalışma toplantısı sonrasında “Forest School” denilen doğal ortamda, uygulamalı açık hava eğitimi etkinliği gerçekleştirildi. Consilium Gelişim ve Eğitim Merkezi Müdürü Lorraine Locker, bu etkinliğin amacının “Yaparak öğrenme” olduğunu ve dezavantajlı öğrencilerin barınak inşa etme, ip bağlama, el aletlerini güvenli kullanma, kamp ateşi yakma ve üzerinde yemek pişirme gibi etkinliklerde bulunarak, sosyal becerilerini geliştirmeyi; özgüven kazanma, duygusal ve psikolojik rahatlama gibi kişisel gelişimlerini artırmayı; matematik, fizik gibi soyut bilimleri ve ekoloji, coğrafya gibi yer bilimlerini öğrenmeyi; olumlu davranış sergilemeyi; öğrenmeyi öğrenerek bilişsel ve davranışsal gelişimlerini artırmayı ve sağlıklı beslenme, kendini koruma gibi yaşamsal becerilerini geliştirmeyi sağladıklarını belirtti.
Gerçekleştirilen çalışma toplantısı ve etkinlikler sonrasında, Okul Müdürü Burhan Koyu, İngiltere’nin dezavantajlı öğrenciler için sunmuş olduğu uygulamalı açık hava eğitiminin, Türkiye’deki uygulamalardan çok farklı olduğunu ve eğitimde uygulanan yeni yaklaşımlar hakkında deneyim kazanmanın projenin işleyişi açısından verimli olduğunu ifade etti.
Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necmi Abay, gerçekleştirilen çalışma toplantısı ve etkinliklerinin projeye olumlu katkılar sağladığını ifade etti ve projenin hem yerel hem ulusal boyutta yaygınlaştırılması adına, mesleki eğitimdeki parçalanmış aile çocukları ile ilgili somut ve aktif uygulamalara yer vereceklerini belirtti.
Kdz. Ereğli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Müdür Vekili Nejdet Kocaman ise projenin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesinden mutlu olduğunu ve kurum olarak parçalanmış aile çocukları için çeşitli kamu ve kuruluşlarıyla iletişim kurarak, deneyimli bir sosyal uzman aracılığıyla projenin yaygınlaştırılması adına çeşitli etkinliklerde bulunacaklarını ifade etti.
ANKET ÇALIŞMASI İÇİN TOPLANILDI
Ayrıca İngiltere dönüşü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi başkanlığınca kabul edilen ‘İncreasing Awereness Cildren of Broken Families in Field of Vocational Education and Training’ Leonardo Vinci Ortaklık projesi hakkında yerel ortaklarla birlikte yapılan bilgilendirme toplantısı 1 Nisan Pazartesi günü Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı. Toplantıya Necmi Abay, Renda Okay, Burhan Koyu, Ali Gökdemir, Nejdet Kocaman, Güner Yiğit, Sevtap Güllüdağ Tatlısu, Serpil Adıgözel, Necle Karaarslan Atan katıldı.
Toplantıda Mesleki, Sosyal, Kişisel, okul hayatı ve aile uyumuyla ilgili anket çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.