Manisa Haberleri

TARIM TEŞKİLATINDAN EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASINA DESTEK

Haber 08.04.2013 10:06 Pazartesi
Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, TMO Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde başlatılan ‘Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’na destek verdi.
Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih Köksal, yaptığı açıklamada; “Toplumumuzun nimet bildiği ve kutsal bir değer atfettiği ekmekle ilgili üretim, tüketim, israf ve tüketici alışkanlıkları konularında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından yurt çapında yaptırılan bir araştırmada ülkemizde günde 6 milyon, yılda 2,1 milyar ekmeğin israf edildiği sonucu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar; ekmek israfının önlenmesine yönelik tedbirlerin ivedilikle alınmasını gerekli kılmış bu doğrultuda 17 Ocak 2013 tarihinde ‘Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’ başlatılmıştır. Kampanya ile israf konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması, israfın üretim ve tüketim aşamalarında önlenmesi, ekmeğin uygun yöntemler ile muhafazasının sağlanması, bayat veya ihtiyaç fazlası ekmeğin yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi konularında toplumun bilinçlendirilmesi ve tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır” dedi.
Kampanyaya destek çağrısında bulunan Köksal, “Kampanyanın istenilen sonuçlara ulaşabilmesi amacıyla 02 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede 2013/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayınlanmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşu TMO Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde toplumun geniş kesimlerine ulaşılmasını sağlayacak çalışmalar, çeşitli Bakanlıklar, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir” diye konuştu.