Manisa Haberleri

Kategorilerimiz x-menu

Şehirlerimiz x-menu

Manisa İlçeleri x-menu

Dünya Şehirleri x-menu

Kurumsal x-menu

AYDIN İL YENİLİK PLATFORMU PROJE DESTEKLERİNİ TANITTI

Haber 08.04.2013 10:05 Pazartesi
Aydın İl Yenilik Platformu tarafından düzenlenen Proje Destekleri Tanıtım Toplantıları’nın üçüncüsü gerçekleşti.
TÜBİTAK Bilimsel ve Teknoloji Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı kapsamında desteklenen Aydın İl Yenilik Platformu, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü Rektörlük binasında “Gelişmekte Olan Sanayilerin Desteklenmesinde Kümeler ve Girişimcilik” konu başlıklı Proje Destekleri Tanıtım Toplantıları’nın üçüncüsünü gerçekleştirdi.
Yürütme Kurulu Başkanlığının Aydın Valiliği, Eş Başkanlığı ve yürütücülüğünün Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sürdürüldüğü Platformun iş planı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerden birisi olarak düzenlenen “Proje Destekleri Tanıtım Toplantısında, Rekabet Edebilirlik Ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP)- Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP)” hakkında bilgilendirme yapılan toplantıda yenilikçi fikirlerin buluşabileceği ortam yaratıldı ve düşünce birliği sağlandı.
Proje Danışmanı Umutcan Metin’in sunum ile tanıtımını yaptığı toplantıya, Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri, özel sektör temsilcileri, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü temsilcisi katıldı. Toplantıda programın amaç ve hedefleri, hedef grupları, öncelikli desteklenecek proje teklifleri, destek miktarı ve kapsamı, başvuru sahiplerinin kimler olabileceği, başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuruda kullanılacak ilgili ek dokümanlar hakkında detaylı bilgi verildi.