Manisa Haberleri

Kategorilerimiz x-menu

Şehirlerimiz x-menu

Manisa İlçeleri x-menu

Dünya Şehirleri x-menu

Kurumsal x-menu

MHP’DEN GAZİLER İÇİN KURASIZ HAC GÖREVİ TEKLİFİ

Haber 08.04.2013 13:59 Pazartesi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, şehit, gazi ve yakınlarının birçok konuda mağdur edildiğini söyledi.
Tanrıkulu, verdiği kanun teklifi ile şehit yakınları, gaziler ile gazi yakınlarına yeşil pasaport verilmesi, özel veya devlet üniversitelerinde ücretsiz eğitim öğretim ve barınma imkânı tanınması, şehit yakınları ve gaziler ile yakınlarının yılda bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıldızlı otellerde tatil yapma fırsatı ve kurasız hac görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını istedi.
Mevcut yasaların şehit, gazi ve yakınlarının ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirten MHP’li Tanrıkulu, Başbakanlık bünyesinde ve yönetiminde şehit ve gazi dernekleri yöneticileri olmak üzere Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı kurulması, şehit, gazi ve yakınlarına bağlanan maaş tutarlarının Genelkurmay Başkanı’nın eline geçen net tutar kadar olması, şehit ve gazilere kanuni tanım getirilip güvence altına alınması, şehit yakınları ve gaziler ile yakınlarına yeşil pasaport verilmesi, şehit yakınları ile gazi ve yakınlarına özel veya devlet üniversitelerinde ücretsiz eğitim öğretim ve barınma imkanı tanınması, şehit ve gazi ile yakınlarının yılda bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıldızlı otellerde tatil yapma fırsatı ve kurasız hac görevlerini yerine getirmeleri için TBMM’ye kanun teklifi verdi.
“Ülkemiz açısından yaşadığımız şu sancılı günlerde, şehit yakınları ve gazilerimizle yakınlarına ve terörle mücadele etmekte olan çalışanlarımıza gerçek anlamda değer verildiğini hissettirecek Kanun Teklifimin TBMM’de biran önce gündeme alınması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini şehitlerimiz, gazilerimiz ve yakınları adına bekliyorum” diyen Tanrıkulu, gaziler ve gazi yakını ile şehit yakınlarının isteyen ve talep eden konumundan çıkarılıp, hakları ve hak ettikleri hizmetin ayaklarına götürülmesi çağrısında bulundu.
Tanrıkulu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde uzun süreden beri meydana gelen terör olayları ile ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak ve temsil etmek için çeşitli görevler ifa eden; silâhlı kuvvetler ve kolluk kuvveti mensupları, vatani görev ifa eden vatandaşlar ile yargı mensupları, diplomat ile görevi sırasında meydana gelen kaçırılma ve bunun gibi terör asayiş ve kaçakçılık olaylarına maruz kalan öğretmen, mülkî amir gibi kişilerin, hem kendilerinin hem de anne-baba, eş, çocuk, kardeş gibi yakınları hakkında uygulanacak hükümler 3713, 2330, 5434 Sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda dağınık ve çok başlı olarak düzenlenmiştir. Bu konuda ülkemizdeki fiilî durum çeşitli komisyonlar aracılığı ile yürütülen düzenlemeler yüzünden de şehit, gazi ve yakınları arasında eşitsizlik yaratacak sonuçlar ortaya koymaktadır. Mevcut uygulamalar; şehit ve gaziler ile yakınlarını, devlet ile mahkeme kapılarında karşı karşıya getiren bir süreçtir. Zaman zaman iyileştirme maksatlı yapılan kanun değişiklikleri de yamalı bohça niteliğinden ileri gidememiştir. Vatan savunması ve ülkenin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden kişiler şehit ve gazi olduklarında; TSK mensubu olan- olmayan, kamu görevlisi olan-olmayan, terörle mücadele esnasında şehit ve gazi olan-olmayan (3713 sayılı kanun kapsamında olan-olmayan) gibi ayrımlara tabi tutulmaktadır. Nakdi tazminat için en yüksek devlet aylığı üzerinden ödeme yapılacağını düşünülen kişilere fiilen ele geçen miktar üzerinden değil, brüt miktar üzerinden ödeme yapılmakta ve ödemeler düşük kalmakta, haksızlıklar ortaya çıkmaktadır. Sosyal haklar ile ilgili bazı başvurular süre sınırına, bazı başvurular da kontenjan sınırına tabi tutulmaktadır."
Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınları için maddî iyileştirmeler dışında manevi tatmin sağlayacak düzenleme sayısının yok denecek kadar az olduğunu anlatan Tanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yüzden TBMM’ye vermiş olduğum Kanun Teklifim ile bu alanda bir çok yenilik getirilmiş olacaktır. Bu yenilikler arasında; Başbakanlık bünyesinde Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı kurulacak ve yönetiminde şehit ve gazi dernekleri yöneticileri de yer alacaktır. Diğer yandan kanun teklifim ile şehit, gazi ve yakınlarına bağlanan maaş tutarları Genelkurmay Başkanının eline geçen net tutar olacaktır. Yine kanun teklifim ile şehit ve gazilere kanunî tanım getirilerek, güvence altına alınması, Emekli Sandığı (SGK) Yönetim Kurulu ve Nakdi Tazminat Komisyonu gibi komisyonların keyfi uygulamalarına son verilmesini amaçlamış bulunmaktayım. Bugüne kadar çatışmaya giderken hayatını kaybeden veya Afyonkarahisar’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden askerlerimizin şehit sayılmamasının önüne geçerek, kanun teklifim ile terörle her şartta mücadelede yaralanan, şehit olanların kapsam içine alınmasını öngördüm."
Tanrıkulu, kanun teklifim ile getirilen diğer yenilikler arasında; şehit ve gazi ile yakınlarına yeşil pasaport verilmesi, şehit yakınları ile gazi ve yakınlarına özel veya devlet üniversitelerinde ücretsiz eğitim öğretim ve barınma imkânı tanınması, şehit yakınları ve gaziler ile yakınlarının yılda bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıldızlı otellerde tatil yapma fırsatı ve kurasız hac görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak düzenlemelerin de yer aldığını söyledi.
ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ ALSINLAR
Tanrıkulu, yine şehit yakınları ve gaziler ile gazi yakınlarına faizsiz konut kredisi, kira yardımı, yurt içi, yurt dışı hastanelerde ücretsiz tedavi ve sağlık hizmeti, alacakları araçlarda ÖTV ve KDV muafiyeti ve en önemlisi de şehit yakını ve gaziler ile gazi yakınlarına hiçbir şart aranmaksızın devlette ve özel sektörde istihdam sağlanmasının önünü açmış bulunmaktayız. Gazi ve gazi yakını ile şehit yakınları, isteyen ve talep eden konumundan çıkarılmalı; hakları ve hak ettikleri hizmet ayaklarına götürülmelidir. Teklifimizde yer verdiğimiz hakların, bu aziz ülkenin kutsal şehit ve gazilerinin durumlarını bir nebze düzelteceği kanaatindeyiz.”