Manisa Haberleri

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HASTA MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLANDI

Haber 08.04.2013 15:00 Pazartesi
Bülent Ecevit Üniversitesi hasta memnuniyeti anketi sonuçlandı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerine yönelik hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hizmet sunumundaki sorunların tespit edilmesi amacıyla, 5-7 Mart 2013 tarihinde Üniversite Hastanesinde bir anket çalışması gerçekleştirildi. Daha etkin ve kaliteli hizmet sunulması ve sağlık hizmeti politikalarının gözden geçirilmesi düşüncesiyle yaşama geçirilen anket çalışması, yatan ve ayakta tedavi gören hastalarla yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen araştırma kapsamında, ayakta tedavi gören ve yatan hastalara yönelik uygulanarak değerlendirmeye alınan toplam 640 anketin 586’sı ayakta tedavi gören, 54’ü ise yatan hastalara yönelik gerçekleştirildi.
Anket çalışması; sağlık personelinin yaklaşımlarına, hizmet sunulan alanların temizlik açısından yeterliliğine ve Üniversite Hastanesinin bir sonraki sağlık hizmeti alımlarında tercih edilebilirliğine yönelik bulguları ortaya koyuyor.
Ayakta ve Yatarak Tedavi Gören Hastaların Memnuniyetine İlişkin Sonuçlar ise şöyle açıklandı:
“Hasta memnuniyeti günümüzde sağlık hizmetlerinin kalitesi, verimliliği ve etkiliğini değerlendirmede kullanılan önemli bir kavram olmuştur. Artık sağlık hizmeti sunan kurumlar hastaların beklenti ve ihtiyaçları ile bu hizmet sunumundan algıladıkları memnuniyet sonuçlarına göre hareket etmektedir. Sağlık sektöründe de hasta odaklılığın artması ile birlikte hasta memnuniyetine verilen önem ve hasta memnuniyeti değerlendirme araştırmalarında önemli artış yaşanmıştır. Hasta memnuniyeti; hastaların aldıkları sağlık hizmeti veya tıbbi bakımla ilgili beklenti, deneyim ve değer yargılarını ihtiva eden ve daha çok hastaların algılamalarına dayanan bir kavramdır. Son yirmi yılda sağlık hizmetlerinde kalite anlayışı farklı yollarla işlerlik kazanmış ve sağlık hizmetlerinde önemli bir kalite göstergesi olarak hasta memnuniyeti üzerinde yoğun bir şekilde durulmaya başlanmıştır. Sağlık hizmetlerinde standardizasyon çalışmaları yapılırken hizmet kalitesini belirleyen unsurlar içinde, verilen hizmetin kalitesi kadar algılanan hizmet kalitesi de önem arz etmektedir. Hasta memnuniyeti araştırmalarında sağlık personelinden memnuniyet, sağlık personeli ile iletişimden memnuniyet, personele güven, hasta mahremiyeti, hastanın istediği yer ve zamanda hizmet, personelin dürüstlüğü, nezaketi, yeterli bilgiyi sunması, hastane genel temizliği ve otelcilik hizmetleri gibi birçok boyut ele alınmaktadır. Yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular diğer kalite göstergeleri ile birlikte kamuoyuna duyurulmaktadır.
Ankete ayakta hasta olarak cevap veren kişilerin %67’si kadın ve %33’ü erkek hastadan oluştu. Yatan hastaların %50’si kadın, %50’si de erkek hasta idi. Katılımcılara öncelikle ‘Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinden daha önce sağlık hizmeti alıp almadıkları’ soruldu. Katılımcıların %83’ü daha önce üniversitemiz hastanesinden hizmet aldığını; %17’si ise Hastanemize hizmet almak için ilk defa başvurduğunu ifade etti. Bu oransal yükseklik hastanemizin hastalarımızca süreklilik arz eder biçimde tercih edildiğini ortaya koydu. Ayaktan ve yatarak tedavi hizmetlerine yönelik olarak, ‘hastalık halinde tekrar hastanenin tercih edilip edilmeyeceğine’ ilişkin sorulan soruda katılımcıların %80’i tekrar hastanemizi tercih edeceğini kaydetti. Araştırma sonucunda, detayları tabloda görüldüğü üzere, Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran hastaların genel olarak hastanede verilen hizmetlere ilişkin, %86,6 gibi Türkiye ortalamasının üzerinde yüksek bir oranda memnuniyet duyduğu sonucu ortaya çıktı. Hasta memnuniyeti günümüzde sağlık hizmetlerinin kalitesi, verimliliği ve etkiliğini değerlendirmede kullanılan önemli bir kavram olmuştur. Artık sağlık hizmeti sunan kurumlar hastaların beklenti ve ihtiyaçları ile bu hizmet sunumundan algıladıkları memnuniyet sonuçlarına göre hareket etmektedir. Sağlık sektöründe de hasta odaklılığın artması ile birlikte hasta memnuniyetine verilen önem ve hasta memnuniyeti değerlendirme araştırmalarında önemli artış yaşanmıştır. Hasta memnuniyeti; hastaların aldıkları sağlık hizmeti veya tıbbi bakımla ilgili beklenti, deneyim ve değer yargılarını ihtiva eden ve daha çok hastaların algılamalarına dayanan bir kavramdır. Son yirmi yılda sağlık hizmetlerinde kalite anlayışı farklı yollarla işlerlik kazanmış ve sağlık hizmetlerinde önemli bir kalite göstergesi olarak hasta memnuniyeti üzerinde yoğun bir şekilde durulmaya başlanmıştır. Sağlık hizmetlerinde standardizasyon çalışmaları yapılırken hizmet kalitesini belirleyen unsurlar içinde, verilen hizmetin kalitesi kadar algılanan hizmet kalitesi de önem arz etmektedir. Hasta memnuniyeti araştırmalarında sağlık personelinden memnuniyet, sağlık personeli ile iletişimden memnuniyet, personele güven, hasta mahremiyeti, hastanın istediği yer ve zamanda hizmet, personelin dürüstlüğü, nezaketi, yeterli bilgiyi sunması, hastane genel temizliği ve otelcilik hizmetleri gibi birçok boyut ele alınmaktadır. Yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular diğer kalite göstergeleri ile birlikte kamuoyuna duyurulmaktadır.”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut ÖZER, üniversitelerin sadece eğitim öğretimle değil, topluma hizmet uygulamalarıyla da ön plana çıkması gereken kurumlar olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak, bölgenin sağlık hizmetleri ihtiyacının çağdaş ve kaliteli bir şekilde karşılanmasına yönelik birçok çalışmamız bulunuyor. Tüm bu faaliyetlerimizin odağında, bölge insanına en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak yer alıyor. Hastanemizden sağlık hizmeti alan kişilere yönelik gerçekleştirdiğimiz bu anket çalışması, sunduğumuz sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın büyük oranda memnuniyet duyduklarını ortaya koymuştur. Gelecekte de bölgemize çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Zorlu koşullar altında çalışmakta olmalarına rağmen bu olumlu sonuçların gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı hastanemizde hizmet veren tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Bu doğrultudaki gayretlerimizde destek ve katkılarını bizlerden esirgemeyen tüm diğer kişi ve kurumlara da bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.”