Manisa Haberleri

SAKARYA DEFTERDARLIĞI ADAY MEMURLAR İÇİN KURUM TANITIMINA YÖNELİK ORYANTASYON EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

Haber 08.04.2013 17:11 Pazartesi
Sakarya Defterdarlığı’nca Aday Memurlar İçin Kurum Tanıtımına Yönelik Oryantasyon Eğitimi düzenlendi. Eğitime katılan 5 aday memur eğitimlerini başarıyla tamamladı.
Eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesi bakımından katılımcıların eğitim ve eğitim programı ilgili görüşlerine de başvurduklarını kaydeden Sakarya Defterdarı Ali Sormaz, eğitimlerin amacına ulaştığını ifade etti.
Eğitimde, kurum tanıtımı ve hizmet esaslarına yönelik genel bilgilendirme Defterdar Ali Sormaz, Defterdarlık tanıtımına yönelik bilgilendirme Defterdar Yardımcıları Bilgin Bulut ve Rahim Taş, Personel Müdürlüğünün tanıtımına yönelik bilgilendirme Personel Müdürü Zeki Dursun, Milli Emlak Müdürlüğünün tanıtımına yönelik bilgilendirme Milli Emlak Müdür Yardımcısı Halil Canıgür, Muhasebe Müdürlüğünün tanıtımına yönelik bilgilendirme Muhasebe Müdürü Ekrem Çankaya, Muhakemat Müdürlüğünün tanıtımına yönelik bilgilendirme Muhakemat Müdür Vekili Bünyamin Şimşek, Döner Sermaye Saymanlıklarının tanıtımına yönelik bilgilendirme Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı Müdürü Yılmaz Gökkuş ve Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğünün tanıtımına yönelik bilgilendirme Defterdarlık Uzmanları Koordinatörü Meltem Paksoy tarafından verildi.
Eğitimin ikinci ve üçüncü gününde Müdür Yardımcıları nezaretinde Personel, Milli Emlak ve Muhasebe Müdürlüğü; Müdür Vekili nezaretinde Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü; Hazine Avukatı nezaretinde ise Muhakemat Müdürlüğü servislerinin iş ve işlemlerinin tanıtımlarına yönelik genel bilgilendirme yapılarak eğitim programı Defterdar Yardımcısı Rahim Taş ile yapılan genel değerlendirme ile sona erdi.
Eğitimlere Sakarya Defterdarlığının merkez ve ilçe birimlerinde görevli aday memur unvanına sahip 5 personel katıldı.
Defterdarlığa 2 yıl içinde katılan 5 aday memur için düzenlenen oryantasyon eğitiminin oldukça verimli geçtiğini anlatan Defterdar Ali Sormaz, “Katılımcılar anlatılanları dikkatle ve ilgiyle takip ettiler. Gerek birim amirlerinin birimlerine yönelik gerekse servislerdeki bilgilendirmelerin çok yararlı ve gerekli olduğu yönünde ortak kanaat oluşmuştur. Defterdarlığımızca ilerleyen dönemlerde düzenlenecek eğitimlerin daha etkin ve verimli geçmesi bakımından, iyileştirici ve geliştirici unsurları belirlemede eğitime katılanların da görüşlerine başvurulması amaçlanmış olduğundan, eğitim bitiminde katılımcılara eğitim programı hakkındaki değerlendirme ve görüşlerini içeren anket yapıldı” dedi.
Katılımcılar ise eğitimin oldukça verimli olduğu yönünde görüş belirtirken aday memurlardan birisinin bu tip eğitimlerin göreve başladıktan 7 ay sonra değil de hemen başında verilmesinin daha faydalı olacağı yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.