Manisa Haberleri

BEYŞEHİR GÖLÜ KIYISINDAKİ ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

Haber 12.04.2013 13:24 Cuma
Konya’nın Hüyük İlçe Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, Beyşehir Gölü kıyı kenar çizgisinde bulunan tarım arazilerinin su seviyesinin yükselmesiyle sular altında kaldığı ve ürün sahiplerinin zarar gördüğünü ifade etti.
Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, Beyşehir Gölü'ne Hüyük ilçesinin de kıyısının bulunduğunu hatırlatarak, göl sularının yükselmesi neticesinde kıyı kenar çizgisinde kalan ekili alanların zarar gördüğünü belirtti. Göl kenarında tespit edilen su seviyesinin 1122,40 metre civarında olduğu halde, kıyıdan iç kısımlara kadar bin 500 metre dikey olarak tarlaların sular altında kaldığını belirten Şahin, "2012 yılı Sonbahar döneminde ekimi yapılan tarlalardaki mahsul tamamen çürümüştür. Bu zararlar her mülk sahibine hukuki olarak hak arama kapısını aralamış, yaşanan sorun kurumlarımızla vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmiştir" dedi. Beyşehir Gölü kıyı kenar çizgisinde bulunan tarım alanlarının korunması ve kurtarılmasına ilişkin yönelik görüş ve önerilerini de aktaran Şahin, "Su taşmalarını önlemek için, kıyılara tamamen DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından arkası sahil yolu olacak şekilde, istinat çalışması yapılması, hem taşkınları önleyecek, hem de su rezervinin çok olmasını sağlayacak, bölgemizdeki sivri sinekle mücadelede ise başarılı olunmasına sebep olacaktır.
Gölümüzün uzak kenarlarının da sulama kapsamına alınması, bunun da kapalı devre olarak yapılması ile gölden su alımının çoğaltılarak, yıllık tüketimi artırmak ve devir-daimine imkan sağlamak hem tarımsal ekonomiyi canlandıracak, hem de gölden çevre yerleşim alanlarının tamamının faydalanmasına imkan sağlayacaktır” dedi.
Kıreli Sulama Projesi kapsamında 2000-2010 yılları arasında hizmete sokulan, sulama kanallarının günümüzde tamamen atıl vaziyette olduğuna dikkat çeken Şahin, “Sulamanın dekara maliyeti yetiştirdiği ürünün karını alıp götürmektedir. İki misli emek, enerji ve iş gücü harcanmaktadır.
Sulanabilir alanın artırılması, alternatif ürünlerin ekimine de imkan sağlayacak olup, ekonominin motivasyonunun da olumlu olarak artıracaktır. Beyşehir Gölü'ne yaz ve kış dönemlerinde su ulaştıran derelerin daha üst kotlarda depolanarak, ucuz maliyetle geri plandaki arazilerin de su altına alınması çalışmalarının yapılması, göle gelen su miktarını da sınırlayacağından küçük çözümler olarak düşünülebilir. Sonuç olarak, Beyşehir Gölü kıyısında bulunan Hüyük Ziraat Odası olarak görüşümüz olan sorunlarımızı ve önerilerimizi ortaya bu şekilde koyuyoruz. Tam bir çözümün sağlanması halinde, bölge halkımızın yaşam seviyesi yükselecek, göl havzası olan Sultan Dağları ile Toroslar arasında bulunan, binlerce dönüm suya muhtaç toprağın kapalı devre sistemle suya kavuşturulması ile sorun minimuma indirileceği gibi, bölgenin hızla kalkınmasını, istihdamı ve geri göçü sağlayacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.