Manisa Haberleri

Kategorilerimiz x-menu

Şehirlerimiz x-menu

Manisa İlçeleri x-menu

Dünya Şehirleri x-menu

Kurumsal x-menu

ÇINAR’DAN TBMM’YE KANUN TEKLİFİ

Haber 12.04.2013 13:45 Cuma
MHP Kastamonu Milletvekili Emin Çınar, TBMM’ye kanun teklifinde bulundu.
Çınar, TBMM’ye sulama birlikleri kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi verdi. Çınar, kanun teklifinin gerekçesi olarak “Geçmişte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Sulama Birliklerinde çalışan personelin memur ya da sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu.
Çınar, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Sulama Birlikleri ülkemizin su varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı maksadıyla umumi sulardan faydalanmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini gayelerine uygun şekilde kullanmak, işletmek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün onayını almak suretiyle işlettirmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik yeni projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemekle görevli, kamu tüzel kişiliğine sahip 6172 sayılı kanuna tabi olarak kurulan kurumlardır. Burada çalışan personel 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 14. Maddesine göre 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalıştırılmaktadırlar. Daha önce sulama birlikleri 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa tabi olarak kurulmakta idi. Ancak 08.03.2011 tarihinde çıkartılan 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa tabi olarak kurulmaya ve çalışmaya başlamışlardır.
Hükümet 2007 yılında çıkarttığı bir kanunla geçici işçilere kadro vermiş, bazılarını ise sözleşmeli personel statüsüne geçirmiştir. Bu kanun ile Sulama birlikleri bünyesinde belediye bulunan ya da belediyelere bağlı Birlik çalışanlarından; arazide çalışanlara kadro verilmiş, büroda çalışanlar ise sözleşme personel yapılmıştır. Üyelerinin tamamı köylerden oluşan Birlik personeli ise bu kanun kapsamı dışında bırakılarak mağdur edilmiştir. Geçmişte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Sulama Birliklerinde çalışan personelin memur ya da sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi gerekmektedir. Çalışanların bir kısmına kadro verilip bir kısmına kadro verilmemesi haksızlıktır. Bu haksızlıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu kanun teklifi bu amaçla hazırlanmıştır”