Manisa Haberleri

Kategorilerimiz x-menu

Şehirlerimiz x-menu

Manisa İlçeleri x-menu

Dünya Şehirleri x-menu

Kurumsal x-menu

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Haber 12.04.2013 19:08 Cuma
Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kümelenme Bilgi Merkezi, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası ve MEDİKÜM’ün ortaklaşa düzenledikleri “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” kapsamında “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilgilendirme Toplantısı”nın Anadolu’daki ilk toplantısı Samsun’da gerçekleştirildi.
Yelken Kulüp’te düzenlenen toplantının açılışında konuşan Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında geçen yıl hazırlanan sektör strateji raporuna göre 2005 yılında 1.27 milyar dolar olan Türkiye tıbbi cihaz pazar büyüklüğünün yıllık ortalama yüzde 8.5, toplamda ise yüzde 50.36 oranında büyüyerek 2010 yılında 1.91 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
TIBBİ ALET ÜRETİMİNDE SAMSUN MERKEZ KONUMUNDA
Toplantıda söz alan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Sedat Demirci, tıbbi alet üretimi konusunda Samsun’un merkez konumunda olduğunu ifade ederek, “Samsun’da böyle bir toplantının yapılıyor olması sağlık sektöründe her geçen gelişme kaydeden kentimiz için büyük önem arz etmektedir. Sağlık hizmetleri insanoğlunun vazgeçilmez ihtiyaçları arasındadır. Dünyadaki değişim pek çok alanı etkilediği gibi, sağlıkla ilgili unsurları ve dolayısıyla bu çerçevedeki hizmetlerdir. Ülkemiz bu bağlamda oldukça önemli gelişmeler kat etmiş, sağlık ihraç eder hale gelmiştir ki, bakanlığımızın gündemine alınan sağlık serbest bölgeleri şüphesiz bunun en somut göstergesidir. Samsun sağlık alanında, gerek teşhis tanı tedavi merkezleriyle, gerek tıbbi medikal aletler üretimiyle büyük gelişmeler kat etmiştir. Sağlık serbest bölgesine aday olarak gösterilen kentimiz, medikal alet üretiminde de oldukça önemli bir aktördür. Elbette ki üretim oldukça önemli aşamadır. Ancak takdir edersiniz ki yerli üretimin, sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlara ürün satma konusunda sıkıntıları bulunmaktadır. Aynı sorunlar bu ürünlerin ihracatı için de geçerlidir. Bu sorunun bertaraf edilmesi hususunda en önemli argüman devlet destekleri olacaktır. Özellikle ifade etmek gerekirse bizim üreticimizin markalaşma konusunda desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Tıbbi alet üretimi konusunda kentimizin ne denli önemli bir merkez olduğu hepinizce malumdur. Bu çerçevede Ekonomi Bakanlığınca yürütülen ve odamız bünyesinde faaliyet gösteren Kümelenme Bilgi Merkezi’nin Samsun’daki ilk kümelenme çalışmalarını tıbbi alet üreticileriyle yapmış olması da bu nedenledir. Dünyanın önemli üretim merkezlerinden biri olmaya aday olan Kümelenme Bilgi Merkezi’yle kentimiz yenilikçi üretim metotlarını daha yakından takip eder hale gelmiş, ortak hareket etme anlayışını geliştirmiş ve sektörel katma değer sağlamıştır. Kentimizin uluslararasılaşmasında büyük katkı sağlayacağına inandığımız tıbbi cihazlar sektörünün gelişimi ülkemiz için de büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sektörün sorunlarının tespiti ve bu çerçevede geliştirilecek olan çözüm ve destek mekanizmaları bağlamında bugün düzenlenmiş olan toplantı büyük anlam ifade etmektedir” diye konuştu.
SIKINTILARI DİLE GETİRDİ
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir, toplantının önemine işaret ederek, “İnşallah bugün burada yaptığımız toplantı sektörümüz için güzel bir başlangıç olur. Çünkü son Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nda sektörümüzü ilgilendiren çok önemli kurumlar kuruldu. Samsun, Ankara, İstanbul ve İzmir’in ardından tıbbi cihaz sektöründe önemli bir ilimiz. Anadolu’da yaptığımız ilk toplantımız inşallah başarılı olur ve diğer illerde de örnek çalışmalar üretebiliriz. İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu’nun dışında özellikle Kamu Hastaneler Birliği’nin ve bağlı genel sekreterliklerinin bundan sonraki süreçteki çalışmaları sektörümüzün gelişimi açısından çok önemli yer tutacak. Özellikle merkezi satın almalar sektörümüzü şimdiye kadar çok üzmüştü. Şimdiki endişemiz de genel sekreterlikler vasıtasıyla toplu alımların yapılması. Bunda da özellikle bölge firmalarımızın negatif etkilenmesinden endişe ediyoruz. Dolayısıyla bu alımlar yapılırken bölgedeki arkadaşlarımızın da pay alması bölge iller için çok önemli. Bunu yeni genel sekreterliklerden bekliyoruz. Bölgelerimizin ayakta tutulması açısından bu çok önemli. 10. Beş yıllık kalkınma planında Samsun MEDİKÜM’ün ciddi katkıları olmuştu. İlk defa tıbbi cihaz çalışma grubu oluşturuldu. Sektör olarak 2018 yılı için biz 2 milyar dolar ihracat hedefledik. 2013 yılındaki ihracat hedefimiz ise 5 milyar dolar. Bunları yapabilmemiz için de bu bölgedeki insanlarımızın da üretime katkı vermeleri gerekiyor. Herkesin buna pozitif katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
ŞİMŞEK’TEN SAMSUN’A ÖVGÜ
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Ercan Şimşek, sektörün önünü açmak için sektör temsilcileriyle yakın temas halinde olduklarının altını çizdi. Sektörle ilgili yaptıkları çalışmalardan da bahseden Şimşek, “Türkiye’nin önüne koyduğu 2013 yılı ihracat hedefine ulaşması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu nedenle Anadolu’ya açılarak bu toplantıların ilkini de Samsun’da yapalım, sektörü yerinde görelim, sorunları dinleyelim istedik. Sektör ziyaretlerinde Ar-Ge’sini oluşturmuş, üretimi hattı düzgün işleyen, mühendisini çalıştıran fabrika diyebileceğimiz işletmeler gördüğümüz gibi, birkaç metrekareden oluşan az kişiyle çalışılan bazı parçaların bir araya getirildiği işletmelere de rastladık. Sonuçta bu işletmeler siz aynı şartlarda ihaleye girmiş oluyorsunuz ve eşit piyasa koşullarında yarışmamış oluyorsunuz. Biz bunun mevzuatını hazırlayacağız. Bunun çalışmalarını hazırlayacağız. Buna da başladık. Tıbbi cihazlar konusu oldukça geniş. Bununla ilgili de bir mevzuat hazırladık ve yayınlamak üzereyiz. Satış noktalarını da artık bir eczane gibi ruhsatlandıracağız. Dolayısıyla tıbbi sektörle alakası olmayan kişinin tıbbi cihaz satış noktasında mesul müdür olarak çalışamayacak. O işyerleri bizim tanımladığımız kişiye çalıştırabilecek. Bu mesleği yapan kişileri de tanımlamış oluyoruz. Halkımız da işletmelerinize de daha güven duyar hale gelecek. Ciddi denetimler yapıyoruz. Sektörle ilgili çok sayıda mevzuat hazırlıyoruz. Sizleri bir araya getirmemizdeki amaç, mevzuatlardan doğacak olan bir takım yaptırımlardan zarar görmemeniz için. Biz hiçbir üreticimizin mağdur olmasını istemeyiz. Zaten Samsun bu sektörde Anadolu’nun en güzel örneğini sergilemiş. Bir kümelenme oluşturmuşsunuz. Bu kümelenme çerçevesinde kendinize hedef belirlemişsiniz. İnşallah bundan sonra Samsun’da bu liman daha çok hareketli olur, limana gelen maldan ziyade limandan ihraç ettiğiniz malların artar. Ben o azmi sizlerde görüyorum” ifadelerini kullandı.
BAKANLIK SAMSUN’A BÜYÜK ÖNEM VERİYOR
Son olarak kürsüye gelen Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Kamuran Özden ise böyle bir toplantının Anadolu’da ilk defa Samsun’da yapılmasının Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun kente verdiği desteği ve önemi gösterdiğini söyledi. Görevi gereği özellikle geri kalmış ülkelere görevli olarak sürekli gittiğini belirten Kamuran Özden şunları kaydetti: “Somali’de şu anda iki tane sahra hastanemiz çalışıyor. 40 personelimiz Somali’de. Biz yurt dışında hastaneler yapıyoruz. Kim aman derse, kim bizim size ihtiyacımız var derse biz doktorumuzla, hastanelerimizle, medikal aletlerimizle Sağlık Bakanlığı olarak oradayız. Yurt dışında yaptığımız hastanelerin tıbbi cihazlarının yüzde 90’ı yerli üretim. Biz mecbur kalmadıkça hiçbir cihazı dışarıdan alıp yurt dışına götürüp takmıyoruz. Buna çok önem veriyoruz. Geçen hafta Cibuti’teydik. Bine yakın hastaya bakıp, 77 hastayı da ameliyat ettik. Cibuti’de bu zamana kadar yapılmamış birçok ameliyatı bizim doktorlarımız yaptı. Samsun’daki üretim tesislerini ben biliyorum. Gerçekten Samsun’da çok güzel üretim yapılıyor. Samsun’daki bu üretim, Karadeniz’deki bu üretim bölge ekonomisi için itici güç olacaktır. Bunu hepimiz biliyoruz ve hep birlikte de göreceğiz. Yurt dışına mutlaka açılın. Mutlaka firmalarınızın web sayfalarını yapın. Fuarlara mutlaka katılın. Tanıtım çok önemli. Bizim en büyük eksikliğimiz de tanıtımda. Mutlaka uluslararası departmanlarınızı oluşturun. Artık üretici arkadaşlarımız dışarıyla sıcak temas kurmalı. Yeter ki ülkemize bir döviz girsin. Kendimizi mutlaka yurt dışına artık tanıtalım, tanıtmak da zorundayız. Sağlık Bakanlığı burada. Sektör bizim önümüzde gitsin. Biz bundan gurur duyarız. Onlar bilimsel olarak yanınızda. Ben de Samsunlu bir kardeşiniz olarak yurt dışına yapacağınız tüm yatırımlarda ya da açılımlarda her zaman size danışmanlık yapmaya hazırım. Bunu yapmak zorundayız. Ar-Ge ve güvenirlilik çok önemli. Burada görüyorum ki; güzel bir işbirliği var. İnşallah başarılarınız artarak devam eder. Allah yolunuzu açık etsin.”
SEKTÖRÜN SORUNLARI TARTIŞILDI
Konuşmasının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kayıt Birim Sorumlusu Ersen Ünsal, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Daha sonra ise Samsun TSO Meclis Başkanı Sedat Demirci’nin de hazır bulunduğu bir toplantıda cerrahi ve tıbbi alet üreticilerinin yöneticileri ile Sağlık Bakanlığı yöneticileri ortak bir toplantı yaparak sorunlar masaya yatırılarak çözüm yolları arandı. Sağlık Bakanlığı yöneticileri, cumartesi günü de Samsun’da faaliyet gösteren medikal alet ve tıbbi cihaz üretimi yapan firmaları yerinde ziyaret edecek.