Manisa Haberleri

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ’NDE HUTBE-İ ŞAMİYE SEMPOZYUMU

Haber 12.04.2013 20:31 Cuma
Artuklu Üniversitesi’nde Hutbe-i Şamiye Sempozyumu: “İslam Dünyası ve Küresel Barış” düzenlendi.
Sempozyuma Vali Yardımcısı Müfit Gültekin, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Risale Akademi Kurucu üyesi Sempozyum Başkanı Yardımcısı Dr. İsmail Benek, AKAV Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, Mardin Müftüsü Dursun Ali Coşkun, Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz, Ustadın talebeleri ve vatandaşlar katıldı. Dr. Benek, özellikle bölgede yüz yıldan beri yaşanan olaylara dikkat çekerek, “Türkçülük perdesi altında muvakkaten Türkleri de kullanan dönem bitti. Kürtleri de kullanan dönem bitmek üzere” dedi.
Tebliğsiz bir birlik arayışının insanları son yüz yılda ne hale soktuğunu örneklerle yaşadıklarını belirten Benek, “Risaleyi Nur kâinatın birliğini savunuyor. Cehaletin ve ihtilafın kol gezdiği coğrafyamızda marifet ilklimi diriliyor. Ve dirilecektir. Üstadın medreseti Zehra’da üç şeyi var. Birisi Van’dır. Van bir koddur. Van, İstanbul, Şam. Dramın, acının, çaresizliğin üç kenti. Ve üç kavmin de talihsiz dramların yaşandığı üç şehir. Bölgenin ve sıcak problemlerin biriside ırkçılık ikincisi de ırkçılığa dayalı yeni hâkimiyetlerin pazarlama alanına dönüştürülmek istenen Ortadoğu’dur” dedi.
İslam birliğine Üstadın büyük önem verdiğini ifade eden Benek, “Bu İslam birliği bir siyasi hareket değil tamamen iman ahlak ve fazilet üzerine kurulu ve üstadın tabiri ile sadece yüzde biri siyasidir. Doğu batı farkı değil ve asla bir güç dengesi de değildir. Artı batıyı da katan bir dünya güvenliğidir. İzzetiye islamiye’nin şuuru da Şam’da yazılan bu hutbenin dikkate alınmadığı şartlarda uluslararası ilişkiler, stratejikler siyasi bilimciler, hükümetler, devletler iktidarlar üniversiteler, STK’lar, iş dünyası bu işi çözmekte gerçekten zorlanacaktır. Neden çünkü yüz yıl kaybettik. Bir yüz yıl daha olayın kenarında koşmaya ne zamanın kabiliyeti uygun nede beşerin sabırsızlığı buna müsaittir. Risaleyi Nur’un gündem olacağı daha derin çalışmalara batıdan ve doğudan insanların buna daha çok ihtiyacımız var. Daha çok derinleşmeye ihtiyaç var. Daha çok tefekküre ihtiyaç var. İslam birliği bu yüksek şuurun adıdır. Hutbei Şamiye itibari ile böyle bir şeydir” şeklinde konuştu.
Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay ise, “Said Nursi, münevver fikirleriyle, gayretiyle, toplumun tüm kesimleri üzerinde müspet tesirler bırakmış mühim bir şahsiyettir. Hakperest, adil, zeki ve birleştirici bir aksiyon adamı olan Bediüzzaman’ı, özellikle can yakıcı bir mesele olan Kürt meselesinde göz ardı etmek büyük bir vicdani ve ilmi gafletti bugüne kadar. Münazarat, onun bir asır önce, üstün basiretiyle, milliyet meseleleri hakkında, teşhis ve tespitler yaptığı, hal çareleri sunduğu önemli bir metnidir. Hülasaten bu sempozyum her açıdan kritik bir öneme sahiptir” dedi.
Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, sempozyuma çeşitli ülkelerden 17 ve Türkiye’den 26 bilim adamı katıldığını belirterek, “Bu oturumların ana konuları ise, Ortadoğu, Anadolu ve Hutbeyi Şamiye’deki müjdeler Saidi Nursi’deki iman ve inanç perspektifi Said Nursi’nin toplum analizi, hutbeyi Şamiye’den İslam dünyasına öneriler, İslam dünyasında siyaset, İslam dünyası ve ümmet bilinci, sorunları gibi ana konuların etrafında derinlemesine tahliller yapılacak bunlardan inşallah bölgemiz ve tüm dünya insanları fayda görecek. Özellikle Suriye olaylarının bu döneminde bu sempozyumun çok önem kazandığı inancındayım” diye konuştu.