Manisa Haberleri

KÜTAHYA’DA SÜNE İLE MÜCADELE

Haber 13.04.2013 11:04 Cumartesi
Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, hububat ekim alanlarında verim kalitesi ve oranını düşüren süne zararlısına karşı eğitim toplantısı yaptı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2013 yılı Eğitim programı kapsamında düzenlenen toplantıya, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Halil Yorulmaz, İl Müdür Yardımcısı Murat Tekeli, İl ve İlçe Müdürlüklerinden Bitki Sağlığı hizmetlerinde görevli teknik elamanlar, İl Ziraat odası, Tarım Kredi Kooperatifi, Pancar Ekicileri Kooperatifi, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ticaret borsasında görevli teknik elamanlar, Bornova Ziraai Mücadele ve Karantina İstasyon Müdürlüğünde görevli uzman Ekrem Kaya katıldı.
33 katılımcının iştiraki ile gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Halil Yorulmaz, yapmış olduğu değerlendirmede hububat ekim alanlarının 9.5 milyon hektardan 8.1 milyon hektara düştüğünü bildirdi.
Sulu tarıma geçmekten ve hububat ekim alanlarının yerine sebze ekim alanlarının yaygınlaşmasından kaynaklandığını ifade eden Yorulmaz, ekim alanlarının azalmasına rağmen kalite ve verimin arttığı yıllık üretimin 18 ile 21 milyon ton arasında yıllara göre değiştiğini tarım ekonomisinde her geçen yıl öneminin arttığını dile getirdi.
Yorulmaz, dünyada yaklaşık bir milyar insanın açlık çektiğini bu yüzden tarımsal ürünlerden buğdayda ekonomik zarar neden olan sünenin Türkiye için önemine dikkat çekti.
Uzman Dr. Ekrem Kaya süne zararlısının 1987 yılından itibaren Kütahya da sürvey çalışmaları şeklinde takip edildiğini, İlin ormanlık ve ağaçlık alanlarının bu zararlıyı biyolojik yönden kontrol altında tuttuğunu belitti.
Parazitlenmenin Kütahya da yüksek olduğunu anlatan Kaya, sünenin ekonomik zarar yapması nedeniyle zararlının sürveylerinin yapılmasında yarar gördüğünü, Kütahya’nın kritik iller arasında bulunduğunu ve sünenin buğdayın ekmeklik kalitesini ve protein oranının yükseltilmesi konularında katılımcılarla görüşlerini paylaştı.