Manisa Haberleri

ÇAYKUR’DAN İTHALAT AÇIKLAMASI

Haber 13.04.2013 14:55 Cumartesi
Basında çıkan “Çaykur’a çay ithal etme yetkisi verildi” şeklinde haberlere yönelik Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada ithalat yetkisinin yeni bir durum olmadığı daha önce yürürlükte bulunan 20 Aralık 1996 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmış Ana Statü'nün 4. maddesinde, ÇAYKUR’un çay ithal etme yetkisinin varolduğu belirtildi. Geçmişten bu yana var olan bu yetkiye rağmen Çaykur ‘un çay ithalatı yapmamış olduğuna ve de yapmayı da düşünmediğine dikkat çekildi.
Çaykur tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"AnasStatü değişikliği ile mevcut olan işbu ithalat yetkisi ile ilgili olarak hiçbir değişiklik yapılmamış, mevcut durum aynen korunmuştur. Yapılan değişiklikle, yeni çay ürünleri (bitkisel çaylar, soğuk çay, kafein, buzlu çay, ekstrakt vs) üretmek, fabrika kiralamak, çayla ilişkili ve yan ürünlerde faaliyette bulunmak yetkileri alınarak; gelişen ve değişen piyasa şartları dikkate alınıp, Çaykur’un manevra alanı genişletilmiştir. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek adına; Ana Statü’de yapılan değişiklikle, ithalat yetkisi ile ilgili olarak var olan mevcut durumda herhangi bir değişiklik yapılmadığını kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz."