Manisa Haberleri

TARİH ÖĞRETMENLERİ ’TARİH’ KONUŞTU

Haber 14.04.2013 13:37 Pazar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Eğitim Günleri’nin 7.si Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Başkanlık Salonu’nda Tarih öğretmenlerine yönelik hazırlanan panelle devam etti.
Vali Yardımcısı Eyüp Sabri Kartal, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Bilici ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmettin Şenocak’ın da hazır bulunduğu panel, yaklaşık 5 yüz tarih öğretmenini buluşturdu. Panelin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Bilici, Eğitim Günleri kapsamında düzenlenen panellerle Türkiye’de bir ilki uygulayarak branş öğretmenlerini buluşturduklarını belirtti. Bursa’nın mesleki öğretimde Avrupa normları olan %65’ler seviyesini yakaladığını belirten Bilici, Bursa’nın üniversite sınavlarında da özlenen başarıyı yakalandığını, iller arası sıralamada 50. sıralardan 14. sıraya çıktığını söyledi. Öğretmenliğin bir gönül işi olduğunun altını çizen Bilici, yakalanan başarıdan dolayı tüm öğretmenlere teşekkür etti.
Panelistlerden Atatürk Lisesi öğretmenleri Nazmi Karabulut ve Funda Köse, Tarih dersinin öğrenciler üzerindeki etkisi ve öğretmen ve öğrencilerin tarih dersine bakış açılarını anlatan sunumlarını gerçekleştirdiler. Nazmi Karabulut, öğrencilerin %94’ünün tarihi, %84’ünün de tarih dersini sevdiğini, ancak sınav odaklı ve çoktan seçenekli sınav sisteminin bu derse ilgiyi azalttığını söyledi. İş sıkıntısı ve üniversitelerdeki sosyal bölüm azlığının öğrencilerin tarihi meslek alanı olarak görmesinin önüne geçtiğini belirten Karabulut, toplumdaki zeki sosyal bölümlerin daha az zeki öğrencilerin gittiği bölümler olduğu yönündeki algının da tarih ve diğer sosyal alanların seçilmesini engellediğini söyledi.
Panelistlerden Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Turhan, tarih dersinin okullarda verilmesi ile ilgili sunumunda klasik tarih anlatımından karşılaştırmalı, beceriye yönelik, ezbercilikten uzak, tematik tarih anlatımının dünya’da yaygınlaştığını söyledi. Türkiye ile birlikte birçok ülkenin tarih anlatımı müfredatları ve hedeflerini tablolar halinde açıklayan Turhan, tarih dersinin salt savaş-barış tarihi anlatmak olmadığını; vatandaşlık eğitimi, şehirleşme, toplumlar arası savaş tehlikesinin azaltılması, toplumların sosyal yapısı gibi birçok tarihsel olgunun da yeni müfredatlarda yer aldığını belirtti. Bir ulusun binlerce yıllık tarihi içinde yaşanan yüzlerce savaş, anlaşma ve kişilerinin derslerde anlatılmasının yerine tematik, yani seçmeli bazı olayların ele alındığını, kronolojiye bağlı kalınmadan anlatılan dönemde diğer ülke ve toplumların tarihlerine de değinilerek zamanından koparılmadan anlatılmasının modern tarih anlatımının esaslarını teşkil ettiğini söyledi.
“TARİHİ FİLM VE DİZİLER ÖĞRENCİLERİ İNANDIRMAKTAN UZAK”
Diğer panelist Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Muammer Demirel de, öğrencilerin konu ve dönemlerine göre tarih derslerine ilgililerini içeren sunumunda, öğrencilerin tarihi belgesellere güven seviyesinin diğerlerine göre yüksek olduğunu belirtti. Tarihsel film ve dizilerin öğrenciler tarafından güvenli bulunmadığını belirten Demirel, öğrencilerin 1945 ve sonrası döneme ilgi duyduğunu, aile tarihi, tarımsal gelişim gibi özel konuluların tarihleri ve yerel bölgelerin tarihlerini de merak ettiklerini; öğrencilerin tarihe ilgileri hangi alandaysa onun verilmesi gerektiğini belirtti. Osmanlı-Cumhuriyet ve İslam tarihine olan ilgi düzeylerinin birbirlerine yakın ve yüksek düzeyde olmasının öğrencilerin kendi milli kimliklerine olan ilgiyi gösterdiğini belirten Demirel, öğrencilerin askeri başarılar kadar gerileme sebepleri, savaşlardan ziyade gelenek, değer ve nitelikleri merak ettiklerini belirtti.
07 Mart 2013 tarihinden buyana devam eden Eğitim Günleri, Coğrafya, Felsefe-Psikoloji-Sosyoloji ve İngilizce alanlarında gerçekleştirilecek panellerle devam edecek.