Manisa Haberleri

MALİYE BAKANI ŞİMŞEK’İN BASIN TOPLANTISI

Haber 15.04.2013 14:37 Pazartesi
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilikte yaş bekleyenlerle ilgili bir adımın gündemlerinde olmadığını belirterek, "Ne bizim bütçemiz, ne de SGK'nın mevcut yapısı böyle bir adımı kaldıramaz. Dolayısıyla hangi üst düzey bürokrat ne açıklama yapıyor bilemiyorum ama açık ve net olarak söylüyorum. Bu ne Türkiye'nin hayrınadır, ne de Türkiye bu yükü kaldırabilir" dedi.
Maliye Bakanı Şimşek, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında 2012 yılında bütçe açığının 5.5 milyar lira olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, bu yıl Mart ayında bütçe açığının geçen yılın aynı dönemine paralel seyrettiğini ve 5.4 milyar lira olduğunu söyledi. Bütçe gelirlerinin 2013 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 artarak 24,8 milyar liraya yükseldiğini belirten Şimşek, bütçe giderlerinin ise yüzde 10,3 artışla 30,2 milyar lira olduğunu anlattı.
Bütçe açığının 2013 yılı Ocak-Mart döneminde 897 milyon lira olarak gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, ilk çeyrekteki açığın 2013 yılının tamamı için öngörülen 34 milyar liralık açığın yüzde 2.6'sı olduğunu bildirdi. Geçen yılın ilk çeyreğinde bütçe açığının 6.4 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, 2013 yılının ilk çeyreğinde bütçe açığının, 2012 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 86 oranında düştüğünü bildirdi. Şimşek, 2013 yılının ilk çeyreğinde bütçe giderlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.3 artarak 95 milyar liraya yükseldiğini, toplam harcamalar içinde faiz hariç bütçe giderlerinin, aynı dönemde yüzde 20.1 artışla 79,9 milyar liraya çıktığını ifade etti.
“BÜTÇE GELİRLERİ KONUSUNDA HEDEFİN ÜZERİNE ÇIKILDI”
2013 yılı sonu için öngörülen 370,1 milyar liralık bütçe gelirinin yüzde 25,4'nün yılın ilk 3 ayında gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, bütçe gelirleri konusunda hedefin üzerine çıkıldığını vurguladı. Bütçe performansının yılın ilk çeyreğinde olumlu seyrettiğini dile getiren Şimşek, bunda, mali disiplin ve mikro düzeydeki kararların etkili olduğunu ifade etti. Elektrik dağıtım şebekelerinin tamamen özel sektöre geçmesiyle birlikte enerji sektöründeki birtakım sıkıntıların giderileceğini ifade eden Şimşek, bu sayede nakit akışı probleminin de çözüleceğini söyledi.
Şimşek, yaklaşan seçimlerin mali disiplini bozabileceği endişeleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Yaklaşan seçimlerin mali disiplini bozmayacağını ifade eden Şimşek, son 11 yılda hükümetin ortaya koyduğu performansın ortada olduğunu, bütçeyi hazırlarken zaten gereken makro çerçeveyi çizdiklerini ifade etti.
Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Şimşek, erken emeklilik tartışmalarına ilişkin soru üzerine, sosyal güvenlik sisteminin yeni ilave yükleri kaldıracak noktada olmadığını vurguladı. 2012 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 10.4 milyon emeklinin bulunduğunu ifade eden Şimşek, erkekler için ortalama yaşın 44,9 olduğunu söyledi. OECD ülkelerinde emeklilerin ortalama yaşının 63,6 olduğunu ifade eden Şimşek, kadınlar için ise Türkiye'de ortalama emeklilik yaşının 41, OECD ülkelerinde 61,9 olduğunu kaydetti. Şimşek, "Bu sene sadece emeklilerimize bütçeden öngörülen rakam 121 milyar lira. Türkiye'de toplam yatırım bütçesi ise 38,6 milyar lira. Bu ülkede ilaveten bir de bütçeden personel gideri olarak yaptığımız harcama 115 milyar lira. Toplam 236 milyar lira. Yatırımlara yapılan tüm harcamalar ise 38,6 milyar lira" hatırlatmasında bulundu.
Emeklilikte yaş bekleyen diye bir şey olamayacağını ifade eden Şimşek, "Ne bizim bütçemiz, ne de SGK'nın mevcut yapısı böyle bir adımı kaldıramaz. Dolayısıyla hangi üst düzey bürokrat ne açıklama yapıyor bilemiyorum ama açık ve net olarak söylüyorum. Bu ne Türkiye'nin hayrınadır, ne de Türkiye bu yükü kaldırabilir. Maliye Bakanlığı olarak bu konudaki tutumumuz açık ve nettir" değerlendirmesini yaptı.
“ÇÖZÜM SÜRECİ BAŞARILI OLURSA BU ÜLKE FIRLAR GİDER"
Çözüm sürecinin ekonomiye etkisine ilişkin bir soru üzerine Şimşek, bu sürecin, uzun vadede Türkiye'nin iddialı hedeflerini gerçekleştirmesi için olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Türkiye'nin çözüm sürecinde başarılı olması halinde uzun vadede yeni bir çıkış sürecine gireceğini belirten Şimşek, bölgesel kalkınmışlık farklarının azalacağını, daha önce terörle mücadeleye harcanan kaynakların, ülkenin eğitimine, alt yapısına, Ar-Ge'sine, yatırımına gideceğini belirtti. Şimşek, "Böyle olursa bu ülke fırlar gider" dedi.
Şimşek, bir soru üzerine motorlu araçların çevreye duyarlı bir şekilde vergilendirilmesi konusunda yapılan çalışmaların son aşamada olduğunu söyledi. Şimşek, bu konuda Ekonomi Koordinasyon Kuruluna (EKK) bir sunum yapacaklarını açıkladı.
Kredi derecelendirme kuruluşlarından yeni bir not artışı beklenip beklenmediği sorusu üzerine Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının geriden geldiklerini, Türkiye'nin bundan daha iyisini hak ettiğini söyledi. Kredi notu artışının Türkiye'ye etkisinin çok büyük olacağını dile getiren Şimşek, kendileri için asıl önemli olan unsurun, özel sektörün uzun vadeli ucuz kaynaklara erişimi olduğunu söyledi. Yeni bir not artışıyla, özel sektörün daha uzun vadeli ve ucuz kaynaklara erişebileceğini kaydeden Şimşek, şu anda bütün dertlerinin, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin uluslararası piyasalardan 10-20 yıllık çok düşük faizlerle borçlanabilmesi ve dünyada rekabet gücünü artırması olduğunu vurguladı. Şimşek, bu nedenle kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye karşı ihtiyatlı tavrının en çok özel sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.
Köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin yol haritalarının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda Otoyol A.Ş gibi bir şirketin kurulması ve bunun için yasal düzenleme yapılması gerektiğini açıkladı. Bu noktada halka arz seçeneğini değerlendirdiklerini ifade eden Şimşek, bunun da bir süreç gerektirdiğini anlattı.