Manisa Haberleri

GÜNEYDOĞU KADINININ GÜÇLENDİRİLMESİNDE YENİLİKLER TOPLANTISI

Haber 03.05.2013 14:58 Cuma
GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) finansman desteği ile uygulanan “Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler” (IWEP) projesi ikinci aşama toplantısı Şanlıurfa’da yapıldı.
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Aylin Kırcı Duman’ın da katıldığı toplantı da bir konuşma yapan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, "Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir"dedi.
Karahocagil, kadınların ekonomik ve politik karar alma süreçlerine etkin katılımının hayati önem taşıdığını, kadınların, sürdürülebilir insani gelişme sürecinin hem uygulayıcıları hem de yararlanıcıları olarak kalkınma sürecinin vazgeçilmez ön koşulu ve dayanağı olduğunu söyledi.
Sürdürülebilir insani kalkınmanın sağlanması çabası içinde olan GAP İdaresi'nin kadın, çocuk, topraksız çiftçi, engelli ve dezavantajlı grupların güçlendirilmesi ve kalkınma sürecine entegre olması amacıyla program ve projeler uyguladığını söyleyen Karahocagil, "Proje, GAP Bölgesinde yaşayan kadınların iş yönetimi ve girişimcilik becerilerinin arttırılması, pazarlama bağlantılarının kurulması ile istihdam ve gelir elde etme olanaklarının arttırılması ve bölgesel hazır giyim markası "Argande" aracılığı ile üretime katılan kadınların elde ettikleri gelirin arttırılması bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenler altında yürütülen çalışmalarla, sosyal ve bireysel üretim kapasiteleri artan, işletme düzeyinde yönetim becerileri desteklenen, girişimcilik, istihdam ve gelir etme olanakları çoğaltılan Bölge kadınlarının, parçası oldukları topluluklar içerisinde sosyal olarak güçlendirilmesi amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.