Manisa Haberleri

’TÜRKİYE, BALKANLARI AB KONUSUNDA DESTEKLİYOR’

Haber 03.05.2013 17:30 Cuma
6. Uluslararası Balkan Forumu'nun, ikinci oturumunda "Balkanlar'ın ekonomik entegrasyonu: Avrupa ekonomik yapısı ve Balkanlar" konulu olarak Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk başkanlığında yapıldı.
Balkan Forumunun ikinci oturumunda konuşma yapan Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk, Balkan ülkelerinin de AB süreçleri Türkiye açısından önem taşıdığını ifade etti. Balkanlarda uzun süre Osmanlı İmparatorluğu’nu hakimiyeti söz konusu olduğunu belirten Karluk Türkiye’nin Balkanlarla arasında kara sınırı olduğundan ulaşım hatları açısından önemini vurguladı. Karluk, “dolayısıyla Balkanların Avrupa Birliği ile entegrasyonu Türkiye bakımından da önem taşımaktadır. Türkiye Balkanlar'daki ülkelerin Avrupa Birliği'ne girmelerine destek olmuştur. NATO üyeliği için de bu destek sürmektedir.
Müzakereler iki buçuk yıldır yapılmıyor Güney Kıbrıs Rum kesimi de buna vesile olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız iki hafta kadar önce "Eğer Avrupa Birliği'ne girmeyecek olur isek, İngiltere örneğini esas alalım" diye bir demeç vermiştir. Aslında bu örnek doğru değildir. Çünkü İngiltere Avrupa Birliği için de nevi şahsına münhasır bir ülkedir. Hiç bir şekilde Avrupa Birliği ile sıkı bir ekonomik entegrasyon düşünmemiştir. Türkiye'nin durumu biraz enteresan, Türkiye Avrupa Birliği'ne, dün ifade edildi, yanlış bir ifadedir. ‘Türkiye Avrupa Birliği'nden dışlanmıştır’ diye bir konuşma geçti. Bu bir kere usulen de doğru değil aslında olması gereken bir ifade de değildir. Türkiye Atatürk'ten bu yana batıya yönelmiş bir ülkedir. Cumhuriyet hükümetlerinin programlarına baktığınız zaman 1958 yılında AET kurulmuştur ve 1960 yılında Demokrat Parti programında yoktur. Çünkü Demokrat Parti programı o dönemde AB ile üyelik söz konusu olmadığı için programına koymamıştır. Ama 1960 ihtilalinden sonra iki hükümetin dışında tüm hükümetlerin programında AB'ye entegrasyona yer verilmiştir. Aşağı yukarı iki tane ihtilal hükümeti hariç olmak üzere tüm sivil iktidarlar döneminde de AB'ye üyelik hedef olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bundan bir sapma yoktur. AB'den Türkiye'nin dışlanması diye bir şey de söz konusu olamaz. Çünkü hukuken imzalanmış olan iki tane anlaşma vardır. Bunlar katma protokol ve Ankara Anlaşmalarıdır. Bunlar uluslararası hukuk seviyesinde uluslararası hukuk açısından tarafların uymaları gereken anlaşmalardır. Dolayısıyla bunlardan çıkabilmeniz için AB için de geçerlidir. Bu anlaşmaların karşılıklı iradeyle ortadan kaldırılması gerekir. 1996 yılından bu yana Gümrük Birliği içindeyiz. Gümrük Birliği Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri açısından nihai hedef değildir, nihai hedef tam üyeliktir. Böyle bir durumun da bilinmesinden yarar vardır. Türkiye şu anda dünyanın 16'ncı büyük ekonomisine sahiptir. Avrupa Konseyi üyesi 47 ülke içinde de 7'nci büyük ekonomiye sahiptir. Avrupa Birliği'nde ve dünyada meydana gelen krizlerden en az etkilenen bir ülkedir. 2023 yılı için de dünyanın 10'ncu büyük ekonomisi olması hedeflenmiştir. Yani o hedefe ulaşmak biraz zor dahi olsa böyle bir hedefi vardır. Dolayısıyla hem bölgesinde önemli bir güçtür AB ile yaptığı ticaret, dış ticaret aşağı yukarı yüzde 50 seviyesindedir. 5 milyona yakın Türk kökenli Avrupa'da yaşayan kişi vardır. Avrupa ile şu veya bu şekilde entegre olmuşuzdur. Dolayısıyla AB'nin dışında bir alternatif aramak da doğru değildir. Her ne kadar sayın Başbakan Şangay işbirliği örgütünden bahsetmiş olsa bile bu bir tepkidir. Ekonomik entegrasyonla işbirliği kuruluşları birbirine karıştırmamak gerekir. Sayın Başbakan bunu bir tepki olarak göstermiştir. Yoksa hedefte bir şaşma yoktur. Çünkü Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olması hiç bir zaman AB'ye alternatif değildir” dedi.