Manisa Haberleri

’ARAŞTIRMACILARIN SORUNLARI’ BAŞBAKAN ERDOĞAN’A İLETİLDİ

Haber 07.05.2013 13:17 Salı
663 sayılı KHK ile araştırmacı olan idarecilerin hak kaybının önlenmesi için Sağlık-Sen tarafından hazırlanan dosya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na iletildi.
663 sayılı KHK ile araştırmacı olan idarecilerin hak kaybının önlenmesi için Sağlık-Sen tarafından hazırlanan dosya, Sağlık-Sen eski Genel Başkanı, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar tarafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na iletildi.
Kamuda çeşitli kadrolardaki personelin bir bölümünün 4046 sayılı kanunun 7. maddesi kapsamında, 657 sayılı kanuna tabi kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin bir bölümü ise yeniden yapılanma ya da kadrosunun kaldırılmasına bağlı olarak 'Araştırmacı' unvanlı kadrolara atandığını belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, araştırmacı kadrosuna atanan kamu görevlilerinin hem kariyer anlamında bir düşüş yaşadığını hem de mali açıdan aylık ve yıllık gelirlerinde yüzde elliye kadar bir azalma olduğunu bildirdi.
Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan personelin bu kadroya atanmadan önce yararlandığı ek gösterge, özel hizmet tazminatı, ek ödeme ve benzeri maaş, unsur ve kalemlerinden Araştırmacı kadrosuna atandığında da yararlanmasının uygun olacağı görüşünün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanlara, Sağlık-Sen eski Genel Başkanı, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar tarafından iletildiğini belirten Memiş, konunun eşitlik, adalet açısından mağduriyet oluşturmadan çözülmesi gerektiğini ifade etti. Memiş, araştırmacı unvanlı kadrolara ataması yapılanların bu kadroya atanmadan önce yararlandığı mali ve sosyal haklardan aynen yararlanmaya devam etmelerinin sağlanmasını istediklerini ve konunun çözümü için başta Başbakan olmak üzere ilgili Bakanlardan ve bürokratlardan gerekenin yapılmasını beklediklerini belirtti.