Manisa Haberleri

DÜ’de Akademik Ve İdari Personele İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verildi

Haber 03.07.2015 12:03 Cuma
Dicle Üniversitesi (DÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından üniversitede görev yapan akademik ve idari personele “İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri verildi.
DÜ Kongre Merkezi’nde gerçekleşen seminere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Eyigün, Genel Sekreter Mustafa Tuna, fakülte dekanları, fakülte sekreterleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personeller katıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü’nden Medine Çiçek Girgin, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında neler yapıldığını anlattı. Girgin, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, iş yerlerinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verileceğini, yapılan düzenleme ile iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleneceğini söyledi.
Girgin, işçi sağlığı ve güvenliği, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgilerin tanımlanması, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar, iş yeri temizliği ve düzeni ile temel güvenlik kuralları gibi ana başlıklar altında konulara değinerek, "Verilen eğitimlerin amacı çalışanları korumak ve işletmenin güvenliğini sağlamaktır. Bir işin yapılmasında mutlaka riskler vardır. Bu riskler karşısında nasıl bir tavır sergilenmelidir, işçinin olacak olaylara ilişkin genel ön yargılarının ve yanlışlarının giderilmesi bu bilgilendirme toplantılarımızın amacını oluşturmaktadır" dedi.
Eğitim semineri soruların cevaplanması ile son buldu.