Manisa Haberleri

Çevre Mühendisliği Bölümünde Seçmeli Ders

Haber 03.07.2015 13:39 Cuma
Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şeref Keskin, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya devam edecek olan Çevre Mühendisliği bölümü ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Doç. Dr. Şeref Keskin, Çevre Mühendisliği bölümünü hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlıların aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen bozucu etkenleri araştıran ve bu etkenleri ortadan kaldırmaya çalışan, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreye zarar vermeyen üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, alternatif enerjiler ile yenilenebilir enerji gibi çok boyutlu konularda karmaşık problemleri belirleyip, çözümler üretebilen bir mühendislik alanı olarak tanımladı.
Keskin, Çevre Mühendisliği bölümünde okutulan dersler hakkında bilgi vererek, “Müfredatımızda Su Temini, Su Kirliliği, Hava Kirliliği, Atık Su Arıtımı, Katı Atık Bertarafı gibi zorunlu derslerin yanında, öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçebildikleri Biyoteknoloji, Gürültü Kirliliği, Çevre Mühendisliği’nde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları gibi mesleki seçmeli dersler ile Yerel Yönetimler, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Yaklaşımı ile İş Güvenliği gibi sosyal seçmeli dersler bulunmaktadır” dedi.
Doç. Dr. Şeref Keskin, verilen dersler ile öğrencilere, çevre sorunlarını belirleme ve çözümleme yetisi kazandırmanın yanı sıra araştırmacı, teknolojiyi takip eden, rekabetçi, özgüveni tam, Çevre Mühendisliği alanında tasarım, projelendirme ve uygulama konularında uzman, güncel mevzuatlara hakim Çevre Mühendisi yetiştirmek istediklerini söyledi.
Çevre Mühendisliği bölümünde uygulanan öğretim metotlarından da bahseden Doç. Dr. Keskin, “Çevre Mühendisliği bölümünde üç farklı metot uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi güncel teknolojileri kullanarak teorik derslerin anlatılması, ikincisi verilen bu teorik bilginin laboratuvar ortamında uygulanması, üçüncüsü ise seçmeli dersler ile öğrencilerimizin sosyal yönlerinin güçlendirilmesinin sağlanmasıdır. Bunlara ilave olarak öğrencilerimize çeşitli kamu kurumları ile özel kuruluşlarda staj yapma imkanı sağlanarak, öğrencilerimizin mesleki bilgi, görgü ve donanımlarını artırmaları hedeflenmektedir” şeklide konuştu.
Çevre Mühendisliği bölümünün ülkemize kazandıracağı katma değerler konusunda da önemli bilgiler veren Doç. Dr. Keskin, “Birçok kaynaktan sürekli olarak açığa çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici atıklar çevresel kirliliğe neden olmaktadır. Bölümümüzde okuyup mezun olan öğrencilerimiz; içme sularının arıtımı, hava kirliliği kontrol yöntemleri, fabrikalarda kirlilik kontrolünün mevzuatlara göre uyumunu belirleyerek, atıkların geri kazanımı ve atıklardan enerji elde edilmesi gibi alanlarda ülkemize önemli katkılar sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Şeref Keskin, Çevre Mühendisliği mezunlarının Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Bank gibi kamu kurumlarında çalışma imkanı bulabileceğini belirterek, arıtma tesisi projelendiren şirketler, endüstriyel sanayi kuruluşları, akredite özel çevre analiz laboratuvarları, çevre konusunda danışmanlık veren özel şirketler ile çevre analiz cihazları satan şirketlerde de istihdam olanağının bulunduğunu söyledi.
Doç. Dr. Keskin, Çevre Mühendisliği mezunlarının teknik donanımlarının yanında Çevre Görevlisi ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgelerine sahip olmaları durumunda daha fazla iş imkanlarına sahip olacaklarını belirterek açıklamalarını sonlandırdı.