Manisa Haberleri

Alaşehir’in Jeotermal Enerji Sunumu Büyük Beğeni Topladı

Haber 01.03.2016 09:38 Salı
287 santigrat derece ile Türkiye’nin en sıcak suyunun bulunduğu Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jeotermal enerjinin çevre, tarım ve ekonomiye etkileri bilim temelli olarak araştırılacak. AB Sivil Toplum Diyalogu 4. Dönem Hibe programında Manisa’dan kabul gören tek proje olan ‘Alaşehir Jeotermal Enerji Projesi’nin sunumu Ankara Bilkent Otel Konferans Salonunda başlayan AB Sivil Toplum Diyalogu 4. Dönem Toplantısının açılışında gerçekleştirildi.
AB sivil Toplum Diyalogu 4. Dönem Toplantısı Ankara Bilkent Otel Konferans Salonunda başladı. Toplantıda Manisa’dan kabul gören tek proje olan ve Kolektif Bilinç Derneği, Almanya ortağı BUV, Alaşehir Ticaret Borsası ve Alaşehir Ziraat Odası işbirliğiyle hazırlanan Alaşehir Jeotermal Enerji Projesi’nin sunumu Alaşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sami Çeltikoğlu tarafından yapıldı.
21 FARKLI ÜLKE 80 PROJE
Sivil Toplum Diyaloğu Programının yeni dönemi 29 Şubat tarihinde gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Açılışın ardından tüm hibe faydalanıcıların katılacağı 3 günlük bir eğitim ile projeler tam donanımlı olarak yola çıkacak. Programın yeni döneminde Türkiye’nin de dahil olduğu 21 farklı ülkeden 200’ün üzerinde kuruluş bir araya gelerek 80 diyalog projesini hayata geçirecek. Enerji, çevre, adalet özgürlük ve güvenlik, tüketicinin ve sağlığın korunması, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, işletme ve sanayi politikası, tarım ve balıkçılık, eğitim alanlarında geliştirilen projelere yaklaşık 11 milyon Avroluk mali destek sağlanıyor. Projeler arasında Manisa’nın tek temsilcisi olan Alaşehir Belediyesinin ‘Alaşehir Jeotermal Enerji Projesi’nin sunumu Alaşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sami Çeltikoğlu tarafından yapıldı.
TÜRKİYE’NİN EN SICAK SUYU
AB Sivil Toplum Diyaloğu 4. Dönem açılış toplantısında Manisa’dan kabul edilen tek proje olan ‘Alaşehir Jeotermal Enerji Projesi’nin sunumunu yapan Alaşehir Belediye Başkan Danışmanı Sami Çeltikoğlu, “Alaşehir Belediyesi olarak ilçemiz sınırlarında yapılan tüm Jeotermal çalışmaları yakından takip ediyor, sektörle ilgili tüm kesimle iletişim halinde kalmaya çalışıyoruz. Diğer yandan da Jeotermal Enerjinin bölgemize olan katkılarını arttırmak amacıyla, alternatif kullanım olanakları konusunda yurt içi ve yurt dışı birçok kurum ve kuruluşla irtibat halindeyiz. Bölgemizde yatırım yapan firmalar başta olmak üzere, akademik çevrelerden, sivil toplum kuruluşlarından, kamu kurumlarında jeotermal enerji konusunda sürekli ve sürdürülebilir iş birlikleri kurmaya çalışıyoruz. 287 santigrat derece ile Türkiye’nin en sıcak suyunun bulunduğu Alaşehir’de, jeotermal enerji yatırımları hızla devam ederken, bizlerde Alaşehir Belediyesi olarak jeotermal enerji yatırımlarının çevre, tarım ve ekonomiye katkılarını araştırmak üzere, Kolektif Bilinç Derneği, BUV - (Bundesverband der Unternehmervereinigungen e.V., Almanya İş Hayatı Dernekleri Federasyonu), Alaşehir Ticaret Borsası ve Alaşehir Ziraat Odası işbirliğiyle hazırlanan ‘Jeotermal Enerji Alaşehir’ Projesi sizlerin de desteği ile hayata geçirmeye planlıyoruz.” dedi.
JEOTERMAL ENERJİNİN ETKİLERİ ARAŞTIRILACAK
Alaşehir Belediyesi öncülüğünde, 5 kurumun ortaklığında hazırlanan ‘Jeotermal Enerji Alaşehir’ projesinin, AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyalogu - IV. Enerji Hibe Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandığına dikkat çeken Çeltikoğlu, “2016 yılının başında uygulamaya geçecek olan ve 12 ay sürecek olan projede ‘Jeotermal Enerjinin Çevre, Tarım ve Ekonomiye Etkileri’ bilim temelli olarak araştırılacak. Projenin amacı ‘Enerji alanında Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasındaki güçlü bağların ve ileri düzey işbirliğinin kurulmasına katkı sağlamak ve ‘Jeotermal enerjinin çevre, tarım ve ekonomiye etkilerinin’ bilim temelli tartışılmasına zemin hazırlamak’tır. Bu projeyle jeotermal enerji alanında faaliyet gösteren AB ve Türk sivil toplum örgütleri ve ilgili paydaşlar arasında sürdürülebilir ilişkiler oluşturması beklenmektedir. Tüm kesimlerin desteği ile jeotermal enerjinin alternatif kullanım olanakları konusunda yol gösterici olması beklenen proje ile bölgesel olarak Alaşehir ilçesine yönelik, multidisipliner açıdan ele alınmış ‘Alaşehir’in Jeotermal Enerji Vizyonu’nun da geliştirilmesi beklenmektedir.” diye konuştu.
ALAŞEHİR’İN JEOTERMAL KONUSUNDAKİ POLİTİKASINA YOL GÖSTERECEK
Çeltikoğlu sunumunun devamında şunları söyledi:
“Proje sonunda, AB ve Türkiye jeotermal enerji sektörü ilgili paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliği ortamının oluşturulması, jeotermal enerji kaynaklarının tarım ve çevre hassasiyetinin en üst düzeyde ele alınarak, etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik planlamalar sunması, ‘Alaşehir Jeotermal Vizyonu’nun oluşturulması, jeotermal enerji ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında toplumsal düzeyde, ‘bilim temelli’ bilgi düzeyi ve farkındalık arttırılması hedeflenmektedir. Söz konusu proje kapsamında, Almanya ve Türkiye arasında, yerinde bilgi ve uzmanlık paylaşımı amacıyla her iki ülkeye proje ekibi haricinde, her iki ülkeden STK, kamu, özel sektör ve üniversite temsilcileri ziyaretler ve alan çalışmaları gerçekleştireceklerdir. Jeotermal enerjinin çevre, tarım ve ekonomiye etkilerinin konulu Kongre/Çalıştay ile konunun tüm taraflarının ‘bilim ve mühendislik temelinde’ bir araya getirilerek, başta Türkiye’nin ardından da bölgesel olarak Alaşehir’in jeotermal konusundaki politikasına yol gösterici ve katkı koyucu öneriler geliştirilmesi sağlanarak, Alaşehir’in jeotermal vizyonu belirlenmesi hedeflenmektedir.”
YENİLENEBİLİR ENERJİ BİLGİ MERKEZİ
Proje dahilinde, Alaşehir Belediye’sinin temin edeceği bir alanda güneş, rüzgar, hidroelektrik, biokütle ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımlarının yapılacağını dile getiren Çeltikoğlu sunumu şöyle tamamladı:
“Bünyesinde her bir konuya özgü konuyu açıklayan materyaller, simülasyonlar ve sunumların olacağı ‘Yenilenebilir Enerji Bilgi Merkezi’ kurulması planlanmaktadır. Bu bilgilendirmeyi hem heyecanımızı paylaşmak hem de önümüzdeki günlerde ‘Jeotermal Enerji Alaşehir’ Projesi ile ilgili yapacağımız organizasyonlara katkı ve katılımlarınızı beklediğimizi bildirmek için gerçekleştirdiğimizi belirtmek isterim.”