Manisa Haberleri

Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk:

Haber 02.03.2016 11:21 Çarşamba
Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk: "Kayseri bir deprem kentidir."
Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, 1-7 Deprem haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Üzeltürk, yayımladığı mesajda, Kayserinin sanıldığının aksine bir deprem kenti olduğuna dikkat çekti. Başkan Bülent Üzeltürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehrimizde aletsel dönemden önceki yıllarda meydana gelen 240 yılı, 1205 ve 1717 yılı Kayseri merkezli, 1835 yılında ise Develi merkezli depremler ile son yıllarda meydana gelen depremlerde göstermektedir ki şehrimiz bir deprem kentidir. Güneşli Depremi Kayseri kentinin 1940 yılındaki Erciyes ve Yeşilhisar depremlerinden sonra son aletsel dönemin en büyük depremidir. MTA tarafından 2012 yılında yayımlanmış olan Türkiye Diri Fay Haritası’na göre, Kayseri’yi etkisi altına alacak olan Ecemiş Fayı’nın dışında ve Sarız Fayı da aktif bir fay olarak güncellenmiştir. Sarız fayının aktif ve yaklaşık 200 km uzunluğunda olması, ve tek parça olması göz önüne alındığında Kayseri ve ilçelerine ait Deprem Bölgelendirme Haritası’nın muhakkak değişmesi gerekmektedir. Kayseri, Sarız, Pınarbaşı, Bünyan, Yahyalı Tomarza, Develi bata olmak üzere Deprem Bölgelendirme Haritası 2. Derece deprem bölgesine dönüştürülmelidir. Sarız Fayı, Sarız ilçe merkezinden, Tomarza, Yahyalı ve Develinin 40 km, Kayseri il merkezinin ise 80 km yakınından geçmektedir."
Depremden korunmanın doğru bir yapı sistemi ve denetleme ile mümkün olacağını kaydeden Başkan Bülent Üzeltürk, "Etkin ve bütünlüklü bir yapı denetim sistemi, arsanın imar parseline dönüştüğü aşamadan başlamak üzere parametreleri iyi belirlenmiş zemin ile bu zemin üzerine yapılmış afete karşı güvenli yapı süreçlerini denetleyecek bir sistematiğin oluşturulması ile mümkün olabilmektedir. Yapı Denetim Sistemi bina inşasının denetimine indirgenerek işletilmiş, temel ve zemin etütleri kapsamında yapılan jeolojik jeoteknik araştırmalar denetim süreçlerinin dışında bırakılmıştır. Yapı denetim firmalarının bünyesinde, zeminleri ve davranışlarını en iyi bilen mühendislik grubu olan jeoloji mühendisleri mutlaka yer almalıdır. Gerekli yasal düzenlemelerle bunun sağlanması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Şehrimizin önemli bir bölümünde zeminin sorunlu olduğu ve bir deprem kenti olduğu gerçeğini unutmadan, Deprem Haftası nedeniyle, deprem zararlarına karşı alınacak tedbirler ve korunma yöntemlerinin nasıl olması gerektiğinin bir kez daha altı çizilerek, şehrin en merkezi noktasından en ücra köyüne kadar bütün yerlerde deprem etkinlik düzenlenmeli, farkındalık oluşturmak halkında katıldığı tatbikatlar yapılmalıdır. Okullarda öğrencilerimiz konuyla ilgili bilgilendirilmeli ve tatbikata önem verilmelidir." ifadelerini kullandı.