Manisa Haberleri

Prof. Dr. İsmail Kara: ’Birbiriyle Kavga Eden Tarihi Ekoller Arasına Sıkıştırıldık’

Haber 03.03.2016 09:33 Perşembe
Eyüp Belediyesi Genç Akademi’de “Cumhuriyet Dönemi Tarih Yazıcılığı ve Tarihe Bakış” isimli söyleşiyi gerçekleştiren Prof. Dr. İsmail Kara, modernleşmenin tarih yazıcılığı ve bakış açısı  üzerindeki etkisini değerlendirdi. Kara, “Modern Tarih, menkıbeci (hikaye) ve doğru bilgiyi arayan olarak, tarihi ikiye ayırmanın dışında bir şey yapamadığı gibi bizi kategorize edilmiş ve birbiriyle savaşan ekollerin arasına sıkıştırdı” dedi.
Prof. Dr. İsmail Kara, Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide vatandaşlarla bir araya geldi.  Eyüp Belediyesi Genç Akademi’de gerçekleşen programda "Cumhuriyet Dönemi Tarih Yazıcılığı ve Tarihe Bakış"  konusu ele alındı.
Tarihi,, insanlar ve toplumların kendilerini nasıl konumlandırdığı ile ilgili bir alan olarak tanımlayan Prof. Dr. İsmail Kara, tarihin taşıdığı doğruların toplumların hikayesine göre değiştiğini söyledi. Kesintisiz eğitim ve moderniteye maruz kalan herkesin dini dışarıda bırakan bir tarih anlayışına sahip olduğunu, bugünkü anlayışa göre Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nin tarihi nitelik taşımadığını, fakat onun yazdığı mevlitin hem felsefik hem de şiirsel olarak üst bir tarihsel metin olduğunu belirtti.
Emevi İslami söyleminin popülist söylemden kurtulması gerektiğini, İslam Tarihi’nin kuruluş çağının Emeviler Dönemi olduğunu unutmamak gerektiğini söyleyen İsmail Kara, "Modern Tarih menkıbeci (hikaye) ve doğru bilgiyi arayan olarak, tarihi ikiye ayırmanın dışında bir şey yapamadığı gibi bizi kategorize edilmiş ve birbiriyle savaşan ekollerin arasına sıkıştırdı. Kabul etmeliyiz ki, vatandaşlar hem hikayeci hem de doğru bilgiyi arayan tarihle iç içe olduğundan bizden daha iyi bir anlayışa sahipler. Avrupa’da ve Türkiye’de moderniteden ve eğitimden geçmiş bütün insanların kafasındaki tarih parçalanmış bir tarih anlayışıdır" dedi.
“TARİH YAZICILIĞINI OSMANLI MODERNLEŞMESİNDEN BAŞLAYARAK ELE ALMALIYIZ”
Tarih yazıcılığını Osmanlı modernleşmesinden başlayarak ele almak gerektiğini söyleyen Kara, sözlerine şöyle devam etti: "Milliyetçi, muhafazakar ve mütedeyyin İslamcılar Cumhuriyet ideolojisine muhalefet etmek için Osmanlı Tarihini hissiyatçı bir bakış açısıyla ele alıp kompleks bir tavır sergilediler. Cumhuriyet ideolojisinin karşısına Osmanlı Tarihini konuşlandırdılar. Bu anlayış onlarda bütünsel bir hale gelince aynı hataya düşüp İslam Tarihinde ayrı bir parçalanmaya sebep oldular. Yalan tarihe karşı yalan bir tarih yazdılar. Elbete ki Cumhuriyet İslam’a ve Osmanlıya karşı yapılan tarihsel bir tasfiye idi. Fakat bu süreç Osmanlı modernleşmesi ile başlamıştı. Cumhuriyet ideolojisinin getirdiği anlayışı Türk entellektüel camiası yıkamadı. Entellektüel camiadaki tarihle uğraşanların en önemli problemleri tarihe beyazlar, siyahlar, kahramanlar ve hainler tarihi olarak bakmaları oldu. Bu sorun Cumhuriyet ideolojisi kadar önemli bir sorun. Hala devam etmekte olan Cumhuriyet ideolojisinde Osmanlı Tarihi bir bütün olarak aşılamadı. Osmanlı Tarihi’nin kendi içinde de bulunan bu parçalanmalar mütalaa edilmeli"
“TARİH YAZICILIĞI BİR KAVGA VE TATMİN ALANI OLARAK KULLANILIYOR”
Tarihe geniş perspektif ile bakmayı öğrenmek gerektiğini sözlerine ekleyen İsmail Kara, “Hissiyat zemininden bilgi anlayışına geçmeliyiz. Bugün Cumhuriyet ideolojisi karşıtlığı üzerinden yürütülen anlayışı artık aşmalıyız. Osmanlı modernleşmesi ile başlayan İslam ve insanlık tarihimizdeki parçalanmayı tadil ve tashih ederek yol almalıyız. Şuan Türkiye’deki mevcut tarih yazıcılığı bizim yolumuza nasıl devam edeceğimize işaret etmiyor. Bir kavga alanı ve tatmin alanı olarak kullanılıyor. Bu ideolojik kabullenmeleri yeniden gözden geçirmeliyiz. Zira tarihin bereketi münakaşa, münazara ve tenkitten geçer. Tamam Ömer Muhtar ve Cüneyt Arkın filmlerini izleyelim. Hissiyat bir ihtiyaç ama tarihi hissiyata kurban etmeyelim. Şuan bir çok politikacının, akademik hocaların, siyasetçilerin, yazar, gazeteci ve sanatçıların tarih anlayışı bu minvalde gidiyor. Bu şekilde yola devam edilmez” şeklinde konuştu.