Manisa Haberleri

DAP Çalıştayı Erzurum’da Yapıldı

Haber 03.03.2016 13:13 Perşembe
Erzurum Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin düzenlediği, küçükbaş hayvancılığın sorunları ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı “Doğu Anadolu Projesi (DAP) Çalıştayı” Erzurum’da yapıldı.
Toplantıya, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Prof. Dr. Veysel Ayhan, Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, DAP İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü’nden Veteriner Hekim Osman Aksoy ve DAP Bölgesinden 14 ilin Birlik Başkanları katıldı.
29 Şubat-1 Mart tarihlerinde, Erzurum’da gerçekleşen ve sektör temsilcilerinin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan Erzurum Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Başkanı Emrullah Akpınar, toplantıyı düzenlemekteki amaçlarını anlattı. Başkan Akpınar, “Bölgeye hizmet vermek üzere kurulmuş bir DAP İdaresi var. İdarenin küçükbaş hayvan üreticilerine katkıları ne şekilde olur? bunu anlamak ve bu toplantıdan çıkaracağımız sonuç ve yol haritasıyla hayvansal üretim ve hayvan sayısını artırmak için ‘Neler yapabiliriz’i konuşmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz.” dedi.
“DAP DESTEKLERİ BİZLERİ HEYECANLANDIRIP, MOTİVE ETTİ”
Bir toplantıda karşılaştıkları DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı’nın, ağılların modernizasyonu, meralarda Hayvan İçme Suyu Göletlerinin yaptırılması, yapağının farklı amaçlarda değerlendirilmesi, bölgesel anlamda belli yatırımların teşvik edilmesi gibi konularda görüşlerinin kendilerini heyecanlandırıp, motive ettiğini söyleyen, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Prof. Dr. Veysel Ayhan, çalıştaydan beklentilerini, “Biz buradan proje çıkarıp, somut uygulamalara gitmemiz lazım” şeklinde özetledi.
BAŞKAN DEMİR, DAP İDARESİNİ ANLATTI…
Hayvancılığın en önemli girdisinin ot ve su olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, “Türkiye’deki küçükbaş hayvan varlığının yüzde 26’sı bizim bölgede. Büyükbaşta ise bu oran yüzde 21-22 civarlarında. Hayvancılık, görev alanımıza giren başlıklardan bir tanesi. Hizmet sektörü, sağlık, eğitim, ulaştırma, sanayi gibi bütün sektörler görev alanımızın içine giriyor. 2015 yılında açıklanan eylem planımız bütün sektörleri içine alıyor” dedi.
Bölgenin en büyük potansiyelinin meralar olduğunu ve insanların geçim kaynaklarına bakıldığında hayvancılık öne çıktığı için, İdare olarak, tarım ve hayvancılığa ayrıca odaklandıklarını söyleyen Başkan Demir, “Sektöre ilişkin müdahale alanı olarak sırasıyla; hayvancılıkta fiziki altyapının iyileştirilmesi, damızlık canlı hayvan ihtiyacı, mesleki eğitim, son olarak değer zincirini oluşturmaktı” dedi.
“Hayvancılıkta gelişme sağlayabilmek için ilk önce yem bitkisi üretmek ve tarıma elverişli alanları suyla buluşturmak gerekiyordu. Bu amaçla küçük ölçekli tarımsal sulama projelerini destekledik” diyen Başkan Demir, “Bölgede meraya dayalı hayvancılık yapıldığı için hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hayvan İçme Suyu Gölet projesini devreye soktuk. 2014’de başlattığımız bu proje kapsamında 2015 yılı sonu itibariyle 45 HİS Gölet yapımı ve 29 adet Bakım onarım için toplam 9,6 milyon TL finansman desteği sağlanmış olup, 2016’da 35 proje desteklenecektir. Bu proje 2018 yılına kadar devam edecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak için 2015 yılında 5400 tane sac sıvat, 3630 tane de beton sıvat olmak üzere 9 bin 30 adet sıvat dağıtımı yaptık. Bu sene de devam edeceğiz. Bölge çiftçisinin mesleki becerisinin artırılması amacıyla bölgedeki veteriner ve ziraat fakültelerinin fiziki altyapılarının iyileştirilmesi için toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Bu amaçla bölgede 3 adet (Elazığ, Van ve Erzurum)Çiftçi Eğitim Merkezi kurulumunu destekledik.” şeklinde konuştu.
“Değer zincirinde, çiftçimizin üretmiş olduğu hayvanları bölgede paraya dönüştürmesi için Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarlarının kurulumunu desteklemeye başladık. 2016 yılında DAP Bölgesinde 13 adet Cannlı Hayvan Pazarını çiftçimizin hizmetine açmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Bu pazarların hemen yanına kesimhaneyi kurarak bölgeden çanlı hayvan sevkiyatı yerine karkas et ticareti yapılması halinde Bölgemizde daha fazla katma değerin kalmasını sağlamış olacağız. Böyle bir entegre oluşumu gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede toplam 22 yerde Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı kurulmasını öngörüyoruz. Bir sonraki aşamada amacımız ise, Başbakanımızın Erzurum’da ifade ettiği et borsasını kurmak.” dedi.
Bölgede damızlık küçükbaş hayvan ihtiyacını dikkate alıp, TİGEM’in Iğdır’daki Kazım Karabekir İşletmesi’nin hayvan barınaklarını modernize ederek, elit bir sürü oluşturmak amacıyla desteklediklerini dile getiren Başkan Demir, “TİGEM’e verdiğimiz destekle, Tarım İl Müdürlükleriyle işbirliği çerçevesinde bu yıl bin adet koçun dağıtımına başlanacak. Projeyle, 10 yıl içerisinde 47 bin adet koç, 20 bin adet damızlık koyun dağıtılmış olacak” dedi.
Konuşmasının son bölümünde, bölgedeki hayvan barınaklarının iyileştirilmesi gerektiğinden söz eden Başkan Demir, bu barınakların amaca uygun, düşük maliyetli, prototip olması gerektiğine vurgu yaparak, “Böyle bir proje getirirseniz destekleyebiliriz. Bizim için şunlar olmazsa olmazlarımız diyebileceğiniz fiziki altyapıların iyileştirilmesi, sabit mekanlar, banyoluk, yapağının değerlendirilmesi gibi konularda projeniz varsa destekleyebilir, uygulamaya koyabiliriz.” dedi.