Manisa Haberleri

İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü

Haber 03.03.2016 15:57 Perşembe
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu adına sekreter Neşet Aykanat, İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nedeniyle açıklama yaptı.
Neşet Aykanat, iş sağlığı ve iş güvenliğinin düzenleme ve denetlemesini bağımsız bir enstitünün yapması gerektiğini vurguladı. 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin öldüğü facianın yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, iş cinayetlerine dikkat çeken Neşet Aykanat, kiralık işçi yasasına değindi. Taşeron düzenin, güvencesiz çalıştırmanın son bulmasını isteyen Aykanat, “Çalışma yaşamındaki anti-demokratik düzenlemeler yetmezmiş gibi AKP iktidarı şimdi de kamuoyunda ‘kiralık işçi yasası’ olarak bilinen ‘İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişikliler Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı yasalaştırmaya çalışmaktadır. Bu tasarı yasalaştığında, çalışanın ücret alma güvencesi olmayacaktır, kiralık işçi sendikalı olmayacaktır, iş güvencesi olmayacaktır, kıdem, ihbar tazminatlarında, yıllık izin kullanımında problem yaşanacaktır, meslek hastalığı tespitinde sıkıntı daha da artacaktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kiralık işçiler tarafından yerine getirilebilecektir” dedi.
İş cinayetlerinin sorumlusunun siyasi iktidar ve işverenler olmasına rağmen, gözaltına alınan, tutuklananların iş yerlerinde ‘iş güvenliği’ uzmanı olarak görevlendiren mühendisler, mimarlar ve teknik elemanlar olduğunu anlatan Neşet Aykanat, “İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle devletin ve işverenin görevidir. İş yerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti olarak ele alınmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ticari kuruluşların kar alanı olmaktan çıkartılmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenleme ve denetleme; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakkının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler, çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliğine doğrudan müdahalesini engelleyen düzenlemeler ortadan kaldırılmalı, ‘kiralık işçi yasa tasarısı’ geri çekilmelidir” ifadelerini kullandı.