Manisa Haberleri

Milletvekili Şükrü Nazlı: Jeoloji Mühendislerine Gereken Önemi Vermeliyiz

Haber 04.03.2016 11:19 Cuma
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre ve İçişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, hayatı fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin yüzde 99’unun doğal kaynaklardan özellikle de madenlerden sağlandığını ifade etti.
Nazlı, TBMM’de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz aldi.
Milletvekili Nazlı, Anadolu’da madencilik binlerce yıl öncesinden beri süre geldiği halde, bilimsel ve teknik anlamda maden aramacılığı 1935 yılında MTA Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte başladığını ifade etti.
Madencilikte adı geçen 128 ülke arasında Türkiye’nin üretimde 28. sırada yer aldığını olduğunu belirten Şükrü Nazlı, "Doğal kaynakların insan ve toplum hayatındaki önemi hepimizce bilinmektedir. Hayatı fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin yüzde 99’u doğal kaynaklardan özellikle de madenlerden sağlanmaktadır. Ülkelerin kalkınması, sahip olunan doğal kaynakların harekete geçirilmesiyle ilişkilidir. Madencilik, üretime dayanan ve aynı zamanda, üretimin itici gücü olan bir sektör olarak ülkelerin gelişimi, kalkınması, sanayileşmesi ve gelişen teknolojiyi yakalamasına katkı sağlayan en önemli unsurdur. Maden ürünleri, bütün ana yatırım alanlarının temel girdilerini oluşturmaktadır. Madencilik, döviz kazandırması, istihdam oluşturması, hizmet ve yan sanayi sektörlerini teşvik etmesi, özellikle bölgesel gelişmeyi ön plana çıkarması açısından çok önemlidir.Maden kaynaklarının toplumdaki vazgeçilmez önemini kavrayan ülkeler, sahip olunan kaynakların en iyi şekilde değerlendirmesi ve doğal kaynakların açığa çıkartılması için yoğun bir çaba içerisindedir. Gelişmiş sanayi ülkelerinin çoğunda madencilik, ekonomik kalkınmayı başlatan öncü bir sektör olmuştur. Gelişmiş ülkeler, kalkınmalarını, sahip oldukları ham madde kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmelerine borçludurlar.Anadolu’da madencilik binlerce yıl öncesinden beri süre geldiği halde, bilimsel ve teknik anlamda maden aramacılığı 1935 yılında MTA Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte başlamıştır. MTA ülkemizin karmaşık jeolojik yapısına rağmen, teknolojik ve ekonomik anlamda madenciliğin değer kazanmasına yönelik büyük hizmetler yapmış bir kurumdur.Ülkemiz madencilikte adı geçen 132 ülke arasında toplam üretim itibariyle 28. sırada, üretilen madenlerin sayısı itibariyle de 10. sırada yer almaktadır. Dünyadaki metalik malzemelerin binde 4’üne, endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2,5’ ine sahip olan ülkemizin dünya maden rezervleri içerisindeki payı yaklaşık binde 5 mertebesindedir.Türkiye maden ve metal ithalatına her yıl yaklaşık 35-40 milyar dolar ödemektedir. Oysa madencilik potansiyelimiz göz önüne alındığında ithal edilen maden ve metallerin büyük bir kısmını yerli kaynaklarımızdan üretmek mümkündür.İthalatımızın yüzde 73’ü ara malı ithalatıdır. Sanayi üretimi arttıkça ara malı ithalatımız daha çok artacaktır. Çözüm için maden sektörünün yönetiminde köklü değişikliklere gidilmesi, büyük yatırımların önünü açacak ve sektöre ciddi sermaye girişini arttırıcı tedbirlerin alınması, ülkemizdeki yer bilimcilere gereken önemin verilmesi ve MTA’nın ekonomik olarak desteklenerek yer altındaki maden rezervlerimizin bir an önce açığa çıkartılmasının sağlanmasıdır.Jeoloji mühendislerine gereken önemi vermeliyiz. AK Parti olarak 2023 hedeflerimiz ile ilişkili olarak kendi otomobilimizi, tankımızı, uçağımızı ve beyaz eşyalarımızı üretme iddiamız gereği, söz konusu araç ve gereçlerin yapılmasında kullanılan metallerin ülke içinde aranmasını ve ara malların yine ülkemizde üretimini teşvik ederek bu alanlarda büyük yatırımların yapılmasını gerçekleştirecek politikalar izlemek gerekmektedir.MTA bütçesi 2015 yılında 353,973,422 TL olarak gerçekleşmiş olup bunun 195 milyonu personel cari, 158 milyonu deniz jeolojisi araştırma gemisi yapımı, Maden ve Jeotermal kaynak aramaları, jeolojik ve jeofizik bilimsel ve teknolojik araştırmalar için harcanmıştır. 2016 yılında ise MTA bütçesi 442 milyon TL olarak planlanmıştır. Ülkemizde Savunma Sanayi Müsteşarlığı öncülüğünde yapımı devam eden, tasarım ve üretimi yapılan ilk geniş kapsamlı araştırma gemisi olma özelliğine sahip MTA Turkuaz Araştırma Gemisi’nin 2016 yılı sonunda hizmete girmesi öngörülmektedir. Ülkemizde maden denince ilk akla gelen illerden biri olan Kütahya’nın bir Milletvekili olarak MTA verilerine göre 232 ayrı noktasında 36 çeşit madeni coğrafyasında barındıran, fedakarca alın teriyle bu madenlerin canları pahasına çıkartan işçilere sahip bir ilde olmak ayrı bir sorumluluğu bizlere yüklemektedir. Bor madenlerinin yüzde 60’ı, Manyezit cevherinin yüzde 50’si, Linyit rezervlerinin yüzde 20’ si yine Kütahya’da bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. (EFE)