Manisa Haberleri

Kotanlı: ’2016 Eğitim Bütçesi, 2023 Hedefine Uygun Olmalı’

Haber 04.03.2016 12:18 Cuma
2016 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı’na 76 milyar TL, Yükseköğretim Kurumlarına ise 23,5 milyar TL bütçe ayrılması öngörüldüğünü ve eğitim bütçesinin bugün TBMM genel kurulunda görüşüleceğini söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı, “Eğitim bütçesi bütçe kalemleri arasında en büyük bütçe olması yanı sıra Cumhuriyet tarihinin de en yüksek bütçesini oluşturmaktadır. Lakin yine de eğitime ayrılan payı yeterli görmüyor, artırılmasını talep ediyor ve yüzde 6 ortalamaya sahip OECD ülkelerinin oranının da üzerine çıkarılmasını istiyoruz” dedi.
Türkiye’nin barış ve adil bir refah içerisinde gelişmesi ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmasının herkese ama herkese eşit ve nitelikli bir eğitim hizmeti sunabilmekle gerçekleşeceğini ve bunun için bütçeden eğitime ayrılan payın iki kat artırılmasını, öğretmen maaşlarının mesleki onurlarına yakışır orana yükseltilmesini ve okullara yeterli ödenek aktarılması gerektiğini belirten Kotanlı açıklamasında şunları söyledi;
EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ZAM İSTİYORUZ
İkili eğitimden tekli eğitime geçilmesini, sınıf mevcutlarının en fazla 25 öğrencili olmasını, diğer kamu görevlilerine göre düşük olan eğitim çalışanlarının maaşlarının yükseltilmesini istiyoruz. Türkiye gerek bölgesinde gerekse küresel anlamda bir güç merkezi olmak istiyorsa bütçede eğitime ayrılan payın iki katı artırılması gerekmektedir. Bu da yetmez, eğitim hakkından herkesin eşit ve parasız olarak yararlanması da gerekmektedir. Eğitim çalışanları ve öğretmenlerin mesleki, özlük ve demokratik hakları iyileştirilerek atanma, terfi ve görevde yükselmelerinin önündeki mevcut adaletsiz, hakkaniyetsiz, torpil ve iltimasa meftun tüm uygulamalar tarihin çöplüğüne atılmalıdır.
OKULLARA YETERLİ ÖDENEK İSTİYORUZ
2016 eğitim bütçesinin en büyük bütçe olmasından memnuniyet duyuyorum. Ama bir gerçek var ki eğitime ayrılan payın, eğitimde zorunlu ihtiyaçları bile karşılayamayacak düzeyde olduğunu görüyoruz. Üniversitelerimizin sayısı her geçen gün artıyor, öğrenci sayımız artıyor ama bütçe bu oranda artmıyor. Öğretmenlerimizi ağır bir geçim sıkıntısı yükü altında eziliyor. Okullarımıza yeterli ödenek gönderilmiyor. Öğretmen ve yardımcı personel ihtiyacımız had safhada. Eğitimin tüm aşamalarında eğitime katılan öğrenci sayısı ve harcamalar artarken, bütçeden eğitime ayrılan payın daha çok artması gerekiyor.
2023 HEDEFİ İÇİN REKOR EĞİTİM BÜTÇESİ GEREKİYOR
Türkiye’nin eğitime yaptığı harcamaların karşılığında ekonomiye yeterince katma değer sağlamayı başaramadığını da kaydeden Kotanlı, "Küresel ekonomik ve mali krizlere ve buna mukabil daraltılan yatırımlara rağmen Türkiye son yıllarda GSMH’dan eğitime ayrılan payını istikrarlı bir şekilde artırmayı başarmıştır. Eğitime yapılan kamu harcamalarını MEB ve YÖK bütçelerinin toplamı olarak almakta doğru değildir. Çünkü Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, TODAİ gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da eğitime yaptığı harcamalar bulunmaktadır. Konsolide bütçe yanında diğer kamu kurum ve kuruluşların bütçesinin de analitik bütçe yaklaşımıyla yeniden hazırlanması durumunda Türkiye’nin eğitime ayırdığı payın daha da yüksek olduğu ortaya çıkacaktır. Fakat bu oranlar 2023 hedefini ortaya koymuş Türkiye’ için yeterli değildir" dedi.